Předškoláci – omalovánky, pracovní listy http://www.predskolaci.cz Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole. Mon, 28 Nov 2016 19:34:21 +0000 cs-CZ hourly 1 7219432 Normální je mít oba rodiče, i když se rozvedou http://www.predskolaci.cz/normalni-je-mit-oba-rodice-i-kdyz-se-rozvedou/25485 http://www.predskolaci.cz/normalni-je-mit-oba-rodice-i-kdyz-se-rozvedou/25485#respond Mon, 28 Nov 2016 19:34:21 +0000 http://www.predskolaci.cz/?p=25485

Aleš Hodina je zakladatelem a ředitelem Mezinárodního ústavu pro rodinu a dítě. Zabývá se především porozvodovou péčí o děti, založil a provozuje i tematický webový portál Střídavka.

Co vás k této aktivitě přivedlo?

Osobní zkušenosti. Tak jako mnoho jiných jsem si dříve myslel, že když už jeden z rodičů bude chtít rozbít rodinu a rozvést se, pak vás aspoň nemůže – pokud sám nebudete chtít – připravit o děti a vzít jim vaši péči. Teprve když jsem se s touto situací setkal osobně, poznal jsem, jak hluboce jsem se mýlil. Připravit druhého rodiče – obzvláště otce – o dítě, udělat z něj jen občasného „stykače“, který smí být se svým potomkem jen minimum času a někdy ani to ne, je u nás až příliš snadné. Soudy a sociálky místo aby tomu bránily a chránily tak vazby dětí k oběma rodičům, často naopak sobecké rodiče v tomto podporují. Zjistil jsem také, že když už musíte bojovat o to, abyste se vůbec mohli dál podílet na výchově svého dítěte, není tu prakticky nikdo, kdo by vám pomohl. I mnoho advokátů této problematice dostatečně nerozumí nebo žije v zažitém klišé „dítě matce – otci výživné“. Dokonce vás namísto pomoci sami zrazují od toho, abyste usilovali o jedno ze základních práv svých i dítěte – o možnost o něj pečovat.

Opravdu je situace tak špatná? Někteří otcové se po rozvodu připravují o své děti sami, nemají zájem je vychovávat…

A víte proč? Ano, někteří se péče o děti bojí nebo jim dokonce vadí. Ale byl proveden průzkum a zjistilo se, že nejčastějším důvodem k tomu, že otcové o péči neusilovali, bylo jejich přesvědčení, že v soudním řízení o svěření dětí nemají šanci uspět, a proto svůj boj o děti raději předem vzdali. To je přece strašné. Více než polovina otců to vzdala právě z těchto a podobných příčin (dalšími podobnými důvody byly negativní zkušenosti jiných otců se soudy nebo třeba i nátlak matky, soudu, sociální pracovnice či advokáta). A statistiky jim v tomto dávají bohužel zapravdu. Zhruba polovina otců o péči o dítě po rozvodu nějakou formou usiluje, přes všechny uvedené tlaky, ale získá ji jen asi každý pátý z nich. Ať už formou výlučné, nebo střídavé péče o dítě.

To opravdu není mnoho. Pokud ovšem získá výlučnou péči otec, dítě ztratí naopak péči matky. Považujete to za správné?

Myslím, že dítě by nemělo ztratit ani jednoho. Proto preferuji střídavou nebo společnou péči obou rodičů.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Při střídavé péči jsou určené intervaly, kdy se o dítě stará otec a kdy matka. Při společné péči toto určené není a rodiče proto musí být schopni vždy se domluvit, kdo se kdy bude starat. Mimochodem, v mnoha případech jsou rodiče skutečně schopni se takto domlouvat a o péči se nějakým způsobem dělit. Přesto bývá i v těchto případech naprosto nešťastně, snad ze zvyku, situace upravena formou výlučné péče jen jednoho z rodičů.

O společné péči skutečně téměř není slyšet, zato se v poslední době mnoho mluví o péči střídavé. A jsou k ní různé výhrady…

Určitě mohou být výhrady ke konkrétnímu uspořádání střídavé péče – například rozdělení týden a týden opravdu nemusí být vyhovující ve všech případech. Nikde ale není psáno, že střídavá péče musí vypadat právě takto. Intervaly mohou být v různých případech různé, třeba i asymetrické, přizpůsobené potřebám dítěte i rodičů. Důležitá je jen jedna věc – aby oba rodiče dál měli významný podíl na péči, aby dítěti zůstala zachovaná péče obou. A pokud má někdo výhrady i k tomuto, pak bych jej rád upozornil, že se jedná o jedno ze základních práv dítěte, garantované Listinou základních práv a svobod i Úmluvou o právech dítěte. Jen upřesňuji, že se samozřejmě bavíme o normálních rodičích, kteří mají každý své chyby, ale dítěti neubližují. Takových je ovšem naprostá většina, i když si to třeba jeden o druhém v době rozchodu nemyslí.

Jednou z častých výhrad proti střídavé péči ale je, že dítě je baťůžkářem, musí se neustále stěhovat.

A jaká je lepší alternativa? Nemůžeme srovnávat situaci, kdy rodina byla pohromadě – ta už je většinou nenávratně pryč – se situací, kdy se rodiče rozejdou. Bohužel tu není společenská vůle bránit rozvodům, a tak nám potom nezbývá než hledat, co bude pro dítě nejlepší v této nové, porozvodové situaci. A zde tvrdím, že větším baťůžkářem než ve střídavé péči je dítě ve výlučné péči jen jednoho rodiče! Jistě, že dítě můžeme nechat neustále jen u jednoho rodiče, druhého nebude nikdy ani navštěvovat, a prakticky tak potomka odřízneme od něj i od jeho poloviny rodiny. Pokud ale uznáme, že toto je nelidské jak pro toho rodiče, tak především pro dítě, pak přicházejí na řadu jiná řešení. Nejčastějším stále je, že dítě je svěřeno do výlučné péče jednoho rodiče a druhý má stanoveno takzvané právo styku. Může si třeba dítě vzít jednou za čtrnáct dní na víkend a k tomu jednou v týdnu na odpoledne. Může, ale nemusí, není ani povinen dítěti vytvářet nějaké zvláštní zázemí, zajišťovat oblečení a podobně- to musí dělat rodič, který má dítě v péči (druhý rodič mu na to přispívá výživným). Dítě pak tedy při tzv. styku putuje mezi rodiči třeba i dvanáctkrát v měsíci s baťůžkem svých věcí… Zatímco při střídavé péči mají oba rodiče stejnou povinnost o něj pečovat a zajišťovat jeho potřeby. Takže si dítě toho tolik přenášet nemusí, protože u obou by mělo mít, co potřebuje. Kdo je tedy větší baťůžkář?

Dobře, ale střídavá péče se také někdy nedoporučuje, pokud jsou mezi rodiči konflikty, při větší vzdálenosti mezi nimi a podobně.

Tady více než jinde platí, že kdo chce, hledá způsoby, a kdo nechce, hledá důvody. Najdeme tak celou řadu účelových výhrad, které jsou proti střídavé péči. Při bližším zkoumání pak zjistíme, že prakticky žádné z těchto problémů nesouvisejí se střídavou péčí, ale vyplývají z rozchodu rodičů jako takového. Střídavá péče sama o sobě situaci nijak neztěžuje, často ji naopak zlepšuje. Tak je to i s problémy s dojížděním. O těch jsme ostatně hovořili před chvílí, kdy dítě musí přejíždět při výlučné péči stejně jako při střídavé péči, někdy i častěji. A co se týče konfliktů mezi rodiči, ty se mohou vyskytovat i při výlučné péči a navíc dítě může být „masírováno“ nepravdami o druhém rodiči a toho pak nakonec i zcela zavrhnout, protože nemá dost času si jeho pokřivený obraz napravit při kontaktu s ním. Před tímto jej tedy střídavá péče – v případě konfliktního vztahu mezi rodiči – docela dobře chrání.

Prosazoval byste tedy střídavou péči ve všech případech rodičů žijících odděleně, třeba i u ročního dítěte?

Znovu opakuji, že právo na péči obou rodičů je jedním z nejzákladnějších práv dětí v každém jejich věku, tedy i u těch nejmenších. A toto právo lze naplnit pouze v právní formě společné nebo střídavé péče. K určitému nepochopení může dojít, pokud si někdo představí pod střídavou péčí pouze rozdělení týden a týden, což například u kojence opravdu není rozumné. Proč by ale o něj nemohl pečovat tatínek třeba dvakrát denně po třech hodinách mezi kojením? Střídavou péči lze takto přizpůsobit věku dítěte, potřebě školní docházky i dalším faktorům. Vzájemného práva na péči bych proto dítě a rodiče zbavoval pouze v případech, kdy by bylo dítě takovému rodiči odňato i z úplné rodiny, například z důvodu týrání. Není důvod do tohoto práva zasahovat intenzivněji jen proto, že se rodiče rozešli.

K takovým zásahům však dnes v opatrovnických sporech dochází zcela běžně. Co se proti tomu dá dělat?

Chtěl bych hlavně povzbudit rodiče, aby se tak snadno nevzdávali svých dětí. Dnes už soudy nemají ze zákona rozhodovat, komu dítě svěří do výchovy, ale jak o něj bude každý (!) z rodičů napříště pečovat. Toho by se tedy měli oba rodiče domáhat – třeba i proti zkostnatělé soudní mašinérii. Nejlepší samozřejmě je v tomto duchu se vzájemně domluvit, ať už sami, nebo s pomocí odborníků, a nechat si jen okresním soudem schválit dohodu. Jestliže tomu ale jeden rodič brání a chce mít dítě prakticky jen pro sebe, je třeba trvat na svém podílu péče v rámci soudního řízení. V případě zamítnutí podat odvolání, při neúspěchu odvolání ústavní stížnost… A jestliže ani pak nebude Česká republika respektovat vaše základní práva, můžete na ni podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. To vše není nic až tak složitého a ve srovnání s lety ztracenými ve vztahu k dětem to je skoro to nejmenší, co pro sebe a své děti můžete udělat. Pomoc v tom nabízejí i dobrovolní poradci Střídavky nebo její právní poradny, kam můžete přijít na půlhodinovou konzultaci zdarma.

A pokud se rodiče chtějí dohodnout?

To je jedině dobře, pak jim rádi pomůžeme s formulací a uzavřením dohody.

]]>
http://www.predskolaci.cz/normalni-je-mit-oba-rodice-i-kdyz-se-rozvedou/25485/feed 0 25485
Lily and the Snowman http://www.predskolaci.cz/lily-and-the-snowman/25481 http://www.predskolaci.cz/lily-and-the-snowman/25481#respond Mon, 28 Nov 2016 16:25:17 +0000 http://www.predskolaci.cz/?p=25481

]]>
http://www.predskolaci.cz/lily-and-the-snowman/25481/feed 0 25481
Interaktivní výlet plný zážitků pro školáky i předškoláky http://www.predskolaci.cz/interaktivni-vylet-plny-zazitku-pro-skolaky-i-predskolaky/25473 http://www.predskolaci.cz/interaktivni-vylet-plny-zazitku-pro-skolaky-i-predskolaky/25473#respond Sat, 26 Nov 2016 00:16:03 +0000 http://www.predskolaci.cz/?p=25473 skolni-vylety-4

Mohlo by se zdát, že na výběr školního výletu je ještě spousta času. Pokud si ale chcete v klidu vybrat ten pravý a sami si zvolit termín, který vám bude plně vyhovovat, je rozumné si do konce roku zmapovat terén a po novém roce raději vše zarezervovat.

Vážení pedagogové a rodiče, milé děti, přijměte pozvání na školní výlet do kouzelné Pohádkové říše v Kamenici nad Lipou. Tento zážitkový rodinný areál nabízí vzdělávací, interaktivní a divadelní programy, zakomponované do celodenní aktivní zábavy pro děti MŠ a prvního stupně ZŠ. Kulturní program se skládá z loutkových i činoherních divadelních představení; zážitkové cesty pohádkovým sklepením, kde na děti čekají živé bytosti z českých pohádek; interaktivních workshopů a tvoření v dílnách. Připraveno je ale i mnoho volnočasových aktivit, které zabaví děti dostatečně tak, aby si i pedagogové našli chvíli pro odpočinek. Jsou jimi dětská hřiště, zámecké bludiště, mini ZOO, království hlavolamů, obří společenské hry, herny a mnoho dalšího.

Zábavní park Pohádková říše Fábula je uzavřeným areálem, poskytujícím školám a školkám veškeré potřebné služby. K dispozici je restaurace, cukrárna, rychlé občerstvení i prodejna suvenýrů. Velká spousta služeb je pro školní zařízení také zdarma. Například pitný režim po celý den, či vstup pro pedagogy a řidiče autobusů. Pro rok 2017 budou moci školská zařízení dokonce využít možnost čerpání finančního příspěvku na dopravu – 1 000,-Kč na jeden autobus.

Pedagogové často oceňují rodinnou atmosféru celého areálu. Fakt, že Pohádková říše nepatří mezi obří zábavné parky, kde je někdy velmi těžké mezi davy ostatních škol uhlídat všechny děti ze své třídy, zvyšuje komfort celého výletu. I kvůli této omezené kapacitě je ale dobré zarezervovat si termín výletu co nejdříve. Již nyní najdete na webu Pohádkové říše Fábula kompletní program pro školní výlety na rok 2017 včetně možností, jak si termín zamluvit.

Užijte si školní výlet naplno a po celý den!

Malebné městečko Kamenice nad Lipou se nachází na hranicích Kraje Vysočina a Jižních Čech. Díky dobré poloze sjezdu z dálnice D1 to sem není daleko ani ze Středních Čech a Jižní Moravy. Své jméno si Kamenice získala díky 800 let staré lípě, kterou si při cestě od Fábuly můžete prohlédnout v krásné zámecké zahradě, do níž je vstup zdarma. Využijte tedy tohoto tipu na školní výlet a nebojte se, nepříznivé počasí vám ho tentokrát nezkazí. Pohádková říše nabízí totiž část aktivit venku a část pod střechou.  Pokud vás láká připravit pro své školáčky opravdové dobrodružství, naplánujte školu v přírodě na více dní. Letní tábor Kalich, který leží v bezprostřední blízkosti Pohádkové říše vám nabízí ubytování v krásné přírodě i možnost koupání. Vyrazit na výlet pak můžete například Jindřichohradeckou úzkokolejkou, jejíž trasa vede přímo přes Kamenici nad Lipou. Pokud jsme vás tedy inspirovali, nezbývá, něž popřát vám šťastnou cestu a ať se váš výlet vydaří!

skolni-vylety-4 skolni-vylety-5 skolni-vylety-6 ]]>
http://www.predskolaci.cz/interaktivni-vylet-plny-zazitku-pro-skolaky-i-predskolaky/25473/feed 0 25473
Přichází čas Vánoc… http://www.predskolaci.cz/prichazi-cas-vanoc/25460 http://www.predskolaci.cz/prichazi-cas-vanoc/25460#respond Thu, 24 Nov 2016 21:57:46 +0000 http://www.predskolaci.cz/?p=25460 1490-balancni-delfin

V této době je většina z nás, rodičů, vystavována obrovskému tlaku. Odevšud se na nás snáší informace o tom, co musíme pořídit našim dětem, bez čeho by snad ani nevyrostly. Nejnovější hračky, postavičky z oblíbených seriálů, hračky, které dítko vidělo u svého kamaráda a nemohou mu chybět.

Bohužel ale pod nánosy velkého množství ne vždy vhodných předmětů se naše dítě ztrácí. Hodně stimulů někdy způsobí, že se dítko nedokáže soustředit pořádně ani na jednu z věcí, skáče od jedné k druhé, nic si neužije a po pár minutách se zase nudí, protože se do ničeho nedokázalo pořádně „ponořit“.

Co ale s tím teď, během Vánoc? Jak vše zrežírovat, aby dítko nedostalo k Vánocům od každého z příbuzných hory plastových zbytečností, které budou akorát doma zabírat místo a dítě o ně maximálně dvakrát zakopne?

U nás bychom se chtěli letos řídit pravidlem, že lepší kvalita než kvantita :-).

Zkusili jsme pro vás dát dohromady několik tipů, podle kterých budeme vybírat my a vytvořili minikatalog  hraček, u kterých věříme, že by se vám mohly líbit a že mají smysl.

E-book zdarma “Jak vybírat hračky, které mají smysl. Tipy na dárky dle věku“ si můžete stáhnout zde.

A jako čtenáři stránek www.predskolaci.cz  můžete uplatnit slevu 5% na veškerý sortiment v e-shopu MontessoriHracky.cz. Stačí zadat do nákupního košíku kód „PRSKC05“.

Přejeme Vám příjemný podzim!

Dřevěné pexeso Sada razítek Tangram ]]>
http://www.predskolaci.cz/prichazi-cas-vanoc/25460/feed 0 25460
Rozvíjejte nadání u dětí http://www.predskolaci.cz/rozvijejte-nadani-u-deti/25441 http://www.predskolaci.cz/rozvijejte-nadani-u-deti/25441#respond Mon, 14 Nov 2016 22:50:02 +0000 http://www.predskolaci.cz/?p=25441 trojskalabut

Každé dítě se nestane slavným zpěvákem, hráčem na klavír, anebo dokonce nositelem Nobelovy ceny. U všech holčiček a kluků však objevíte činnosti, které jim jdou lépe, anebo je hodně baví.  Proč se nezaměřit na rozvíjení dovedností už od útlého věku? Pomoc nabízejí specializované instituce.

Děti v péči zájmových kroužků

Už jste zažili den, kdy se vašemu synkovi nechtělo jít do školky? A vaše dcera se dokonce rozbrečela, protože se si usmyslela zkoušet tanečky a musí všeho nechat? Můžete mít po problému, jestliže je nalákáte na činnosti, které je baví. Zkuste jim říct, že dnes je čeká divadelní kroužek, kde si zahrají divadelní hry určené pro nejmenší diváky. Současně si osvojí pěkné pohádky a říkanky. Zanedlouho zvládnou nejen základy dramatiky, ale i základní znalosti pantomimy, neverbální a verbální komunikaci, rétoriku a správnou výslovnost.

Budou se smát, radovat se, tleskat a hodně se těšit. Rovněž  získají zkušenosti s vystupováním před ostatními lidmi, budou zřetelně mluvit a naučí se spolupracovat. V budoucnu oceníte, jak se snadněji prosadí. Školka Troja neprovozuje jen dramaťáček. Malí svěřenci se věnují kuchtění, keramické dílně, hraní na flétnu, věděckým pokusům, zahradničení. Aktivnějším jedincům se zalíbí badminton, judo, plavání, balet, tanečky a jóga.

Vzdělávací programy pro předškoláky

Nároky na znalosti cizích jazyků se stále zvyšují. Jazykové školky patří ke stále populárnějšímu řešení. Stačí se ocitnout v cizojazyčném prostředí a děti se bez sebemenších potíží přizpůsobí. Anglická školka v Praze se zabývá výukou angličtiny přímo od rodilých mluvčích s dostatečným pedagogickým vzděláním. Lektorům nechybí certifikáty. Cizímu jazyku se učí v malých skupinkách, kde se provádí různé činnosti zaměřené na nenásilné učení. Zpívá se, poslouchá hudba, chodí na procházky, výlety a plní se různé úkoly.

]]>
http://www.predskolaci.cz/rozvijejte-nadani-u-deti/25441/feed 0 25441
Doučování, které baví. Rozhovor s Milanem Šťastným o 2+2 škole matematiky http://www.predskolaci.cz/doucovani-ktere-bavi-rozhovor-s-milanem-stastnym-o-22-skole-matematiky/25422 http://www.predskolaci.cz/doucovani-ktere-bavi-rozhovor-s-milanem-stastnym-o-22-skole-matematiky/25422#respond Fri, 11 Nov 2016 10:20:28 +0000 http://www.predskolaci.cz/?p=25422

Milan Šťastný, zdroj: www.2plus2cb.cz

Ve svých 26 letech se rozhodl pro novou náplň života. Vzdělávání dětí.  Otevřel totiž 2+2 školu matematiky v Českých Budějovicích. Řeč je o mladém a stále usměvavém muži, Milanovi Šťastném, který provozuje již tři vlastní výuková centra a s pomocí zkušených lektorů úspěšně vzdělává desítky dětí a studentů.  V dnešním rozhovoru Milan Šťastný prozradí, co stojí za úspěšným receptem výuky, která dětí baví, i to, jak je obtížné vybudovat síť doučovacích škol.

Milan Šťastný

Věk: 28 let
Vzdělání: titul BBA z Economy and Law
Kariéra:

 • Dříve: Obchodní ředitel finančně poradenské společnosti
 • v roce 2015 zakládá 2+2 školy matematiky v Českých Budějovicích
 • v roce 2016 zakládá pobočky v Táboře a Plzni
 • stal se supervizorem 2+2 školy matematiky v Písku

Rodina: Svobodný, bezdětný

Věnujete se mimoškolnímu vzdělávání dětí a žáků od 3 let. Jak je práce s dětmi obtížná?

Práce s lidmi celkově je vždy trochu složitější, obzvlášť s dětmi. Ale cítím, že u nás je to trochu jiné. Hlavní důvod je ten, že děti a studenti k nám chodí dobrovolně. Protože si uvědomují, že mají s určitou látkou problém a my jsme ti, kteří se jim snaží pomoci. Velkou zásluhu na tom, že k nám děti chodí rády, mají především lektoři. Oni jsou ti, kteří jsou v dennodenním kontaktu s dětmi a především díky nim je škola matematiky úspěšná a vyhledávaná novými zájemci.

Které předměty činí dětem největší obtíže?

Jednoznačně matematika, z toho pramení i samotný název 2+2 škola matematiky. I když nabízíme doučování i jiných předmětů, tak z 80 % chodí studenti na doučování matematiky. Důvod je jednouchý, matematiku se prostě nejde naučit, musíte jí pochopit a procvičovat.

Jaký jste měl v dětství vztah k matematice?

Nikdy jsem s ní neměl větší problémy, bavila mě. Na základní škole jsem měl z matematiky jedničky, na střední škole dvojky, nejhůře trojky.

Jste majitelem tří poboček 2+2 školy matematiky v Českých Budějovicích, Táboře a Plzni. Jak jste se k otevření první pobočky dostal?  

Dalo by se říct, že náhodou. Narazil jsem na 2+2 školu matematiky poprvé na internetu. Ten koncept mě velmi zaujal. Bylo to něco nového a jedinečného. O školu matematiky jsem se začal více zajímat a po pár týdnech přemýšlení jsem se rozhodl otevřít pobočku v Českých Budějovicích. Poté následovalo otevření doučování matematiky v Táboře a nově od září 2016 byla otevřena 2+2 škola matematiky v Plzni. Zároveň jsem pomáhal kolegovi při otevření pobočky v Písku, která je nejnovější školou v ČR. Otevřena byla teprve nedávno, v říjnu letošního roku.

Co vás motivovalo k otevření pobočky 2+2 školy matematiky?

Podnikal jsem od roku 2009 v oboru financí a už jsem asi na sobě cítil, že potřebuji změnu. Na středních školách jsem pořádal kurzy finanční gramotnosti a tak mi vzdělávání mladých lidí nebylo cizí.

Ale ta prvotní a nejvyšší motivace byla a stále je, vybudovat vzdělávací centra v různých městech po České republice a pomáhat dětem i studentům s předměty, které je ve škole trápí. A tím jim usnadnit cestu na střední školy nebo úspěšně zvládnout maturitní zkoušky.

Jak bylo složité otevřít první pobočku? A jaké nástrahy jste musel překonat?

Vzhledem k tomu, že 2+2 škola matematiky je franchisa, tak mi s otevřením první pobočky velmi pomohla kolegyně z Ostravy, která je Master Franchisant pro Českou republiku. Samozřejmě to bylo náročné především časově. Na přípravu pobočky a kompletní dokončení jsem měl pouze jeden měsíc.  Nástrah byla spousta, ale když člověk chce, vše se dá zvládnout.

Milan Šťastný, zdroj: www.2plus2cb.cz

V čem je mimoškolní výuka specifická a výhodná?

Specifická je především v přístupu, a to jak studentů, tak i lektorů.

Jak jsem již zmínil, studenti chodí na výuku převážně proto, že sami chtějí. A právě dobrovolný zájem vytváří největší rozdíl mezi výuku v klasické škole a u nás. Pokud dítě chce, je s ním práce jednodušší.

Druhou odlišnosti je přístup lektorů. Vždy se snažím vybírat lektory nejen podle odbornosti, ale také zohledňuji lidskou stránku. Pokud je lektor usměvavý, přátelský a komunikativní, děti se s takovým lektorem budou učit mnohem raději než s „bručounem“, který si přišel odsedět hodinu a už se těší, až bude doma.

Kromě doučování matematiky se věnujete také přípravě studentů na maturity a přijímací zkoušky. Co je pro studenty klíčové? Perfektní nácvik modelových příkladů nebo důsledné pochopení vzájemných zákonitostí a principů výpočtů?

Přijímací zkoušky na střední školy nebo víceletá gymnázia jsou letos první rok povinné podle CERMATu. Příklady používané v těchto testech jsou specifické svým pojetím, kladou velký důraz na logické myšlení. V přípravě na přijímací zkoušky proto často používáme tyto vzorové testy. Studenti zkouší testy nanečisto a počítají typologicky podobné úlohy, aby si zažily příklady, které se poté v testech objeví.

Státní maturitní zkouška je pro spoustu středoškoláků velkým strašákem. Stačí se podívat na statistiku úspěšnosti, které je velmi špatná. V případě maturantů lektoři kladou velký důraz na pochopení a naučení se správných postupů, vytipování příkladů, kde si bude maturant jistý, a na kterých nabere body. A pak především počítat, počítat a počítat.

Ve výuce aplikujete také úspěšnou metodu profesora Hejného. Kde ji využíváte?

Metoda výuky podle profesora Hejného je využívána nejvíce ve výuce předškolních dětí a dětí do věku přibližně jedenácti let. Výuka formou her a zábavy je pro děti nejúčinnější a dětmi také nejlépe přijímána.

Mám velkou radost za nedávno navázanou spolupráci s paní učitelkou z Tábora, která touto metodou vyučuje již 6 let. Táborské děti se tak mohou těšit na skvělou výuku od zkušeného lektora.

Milan Šťastný, zdroj: www.2plus2cb.cz

Výuka z velké části stojí a padá na lektorech. Kdo učí u vás a podle čeho lektory vybíráte?

Přesně tak, celý systém je postavený na práci lektorů s dětmi, bez nich by výuka nemohla probíhat. V mých školách učí jak studenti vysokých škol, tak aprobovaní učitelé a lidé, kteří mají matematiku nebo jiné předměty jako koníček a mají chuť předat zkušenosti dál.

Lektory vybírám podle dvou faktorů, kterými jsou odbornost a lidská stránka. Samozřejmě koukám na odbornost lektora, zkušenosti s výukou, aprobace, ale z velké části vybírám lektory i podle lidské stránky, která hraje v mimoškolní výuce obrovskou roli. Pokud si dítě s lektorem nesedne, ani tři vysokoškolské tituly to nezachrání, výuka nebude tak efektivní.

2+2 škola matematiky

 • výukové centrum pro děti od 3 let založené v Polsku
 • působí v 6 zemích
 • výuka probíhá v 86 pobočkách
 • loňský rok navštívilo školy přes 3 500 dětí a studentů
 • v Polsku se škola dočkala uznání ministerstva školství za přínos k rozvoji matematických dovedností dětí a studentů
 • první pobočka v České republice byla otevřena v září 2014 v Ostravě
 • celkem v České republice funguje 9 poboček 2+2 školy matematiky

Úspěšně provozujete 2+2 školy matematiky v Českých Budějovicích, Táboře a v Plzni. K tomu jste supervizorem pobočky v Písku. Jaké máte vize do budoucna? Plánujete rozšiřování poboček nebo výuku nových předmětů, kterým se školy zatím nevěnují?

Aktuálně u nás působí celkem 9 poboček, z toho 3 vlastním já sám. Prozatím jsme v začátku školního roku, takže nechci předbíhat, co bude rok následující, ale plány samozřejmě jsou. Uvidíme, které nakonec budu realizovat.

Rozšíření výuky prozatím neplánujeme. Aktuálně máme v nabídce doučování matematiky, fyziky, českého a anglického jazyka. V některých pobočkách i další výuku jazyků jako Španělštinu, Francouzštinu a další. To jsou předměty, které děti nejvíce trápí. Pokud bude poptávka i po dalších předmětech, jsme schopni pružně reagovat a výuku nabídnout.

]]>
http://www.predskolaci.cz/doucovani-ktere-bavi-rozhovor-s-milanem-stastnym-o-22-skole-matematiky/25422/feed 0 25422
Pohádkové nápady pro malé kutily a kuchtíky http://www.predskolaci.cz/pohadkove-napady-pro-male-kutily-a-kuchtiky/25418 http://www.predskolaci.cz/pohadkove-napady-pro-male-kutily-a-kuchtiky/25418#respond Thu, 10 Nov 2016 00:24:03 +0000 http://www.predskolaci.cz/?p=25418 pohadkove-napady-pro-male-kutily-a-kuchtikyPojďte děti společně s malou Terezkou do pohádkového lesa za skřítky, vílami, dráčky a zvířátky, seznamte se s jejich příběhy s dobrým koncem a pak spolu s nimi a nějakým dospělým připravte malé pohoštění (například toustíky, jednohubky nebo kaši ke svačince), či plno užitečných věcí a dárečků! Třeba knoflíky, misku, krabičku na pastelky, nebo dokonce špalíčky ze zrníček pro ptáčky na zimu. Uvidíte, jak vám to půjde od ruky, protože postup, jak na to, uvidíte na fotografiích a nemusíte ještě ani umět číst.

Autorka, paní Hana Čechová Šimková, již napsala několik kuchařských knih zejména pro alergiky, neboť je maminkou pěti dětí a s vařením různých diet má dlouholeté zkušenosti. Toto je její první kniha věnovaná dětem, kniha s pohádkami, ale vaření zde opět nechybí. Pohádky jsou laskavé, výchovné, a malé děti si podle této knihy mohou vyzkoušet, jak jsou šikovné, co všechno již samy dovedou.

K zakoupení zde: www.cpress.cz

Další knihy této autorky:

]]>
http://www.predskolaci.cz/pohadkove-napady-pro-male-kutily-a-kuchtiky/25418/feed 0 25418
Soutěž o knihu Jak měsíček a hvězdičky pomohli panence http://www.predskolaci.cz/soutez-o-knihu-jak-mesicek-a-hvezdicky-pomohli-panence/25433 http://www.predskolaci.cz/soutez-o-knihu-jak-mesicek-a-hvezdicky-pomohli-panence/25433#respond Wed, 09 Nov 2016 22:44:22 +0000 http://www.predskolaci.cz/?p=25433 jak-mesicek-a-hvezdicky-pomohli-panencePojďte s námi soutěžit o knihu s moderním pohádkovým příběhem pro holčičky i kluky.

Termín trvání soutěže: do 20.11.2016
… poté budou vylosováni tři výherci, kteří správně odpoví na otázku.

Co je potřeba pro účast v soutěži?

 1. Přidejte se ke skupině na www.facebook.com/groups/predskolaci
 2. Otevřete si formulář a odpovězte na uvedenou otázku …

Formulář pro vyplnění: klikněte zde a odpovězte na otázku

Ceny pro 3 výherce

Kniha Jak měsíček a hvězdičky pomohli panence – Moderní pohádkový příběh pro holčičky i kluky. Postava odhozené panenky spojuje dvě současné rodiny, v nichž vyrůstají dvě holčičky – Marcelka a Evička. Poselstvím knížky je ukázat dětem, že hezké vztahy mezi lidmi jsou mnohem víc než věci a dárky.

 • Co se může stát, když si někdo svých hraček neváží?
 • Co vše panenka zažije?
 • Jaké nástrahy musí překonat při hledání blízkého člověka?

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství EDIKA.

]]>
http://www.predskolaci.cz/soutez-o-knihu-jak-mesicek-a-hvezdicky-pomohli-panence/25433/feed 0 25433
Poťouchlé pohádky anebo Co čert nechtěl… ale chtěl http://www.predskolaci.cz/potouchle-pohadky-anebo-co-cert-nechtel-ale-chtel/25414 http://www.predskolaci.cz/potouchle-pohadky-anebo-co-cert-nechtel-ale-chtel/25414#respond Sun, 06 Nov 2016 19:19:36 +0000 http://www.predskolaci.cz/?p=25414 potouchle-pohadky-anebo-co-cert-nechtelČertovské pohádky z hanácké metropole – Olomouce. Jen v málokteré pohádce má čert nakonec navrch. Ale nebývalo to tak vždycky. V dávných dobách bývaly pohádky drsnější, zrcadlil se v nich tehdejší svět. A takové jsou i tyhle pohádky, drsné a tajemné. Provedou vás po nejtajnějších zákoutích hanácké metropole i lidské duše. Občas vám z nich naskočí husí kůže. Občas se budete smát. A nakonec si možná potichu řeknete: „K čertu…“

K zakoupení zde: www.albatrosmedia.cz

]]>
http://www.predskolaci.cz/potouchle-pohadky-anebo-co-cert-nechtel-ale-chtel/25414/feed 0 25414
Děti rády pomáhají http://www.predskolaci.cz/deti-rady-pomahaji/25401 http://www.predskolaci.cz/deti-rady-pomahaji/25401#respond Sun, 06 Nov 2016 19:04:02 +0000 http://www.predskolaci.cz/?p=25401 logo-cesky-jezisekV loňském roce se Českému Ježíškovi spolu s NADAČNÍM FONDEM POMOCI KARLA JANEČKA povedlo něco velkolepého. Vytvořili totiž soutěž „Podej i Ty pomocnou ruku“. Jejím hlavním smyslem bylo, abyste se zamysleli, zdali máte ve svém okolí někoho, komu osud nepřál a kdo by si zasloužil pomoc. Ze stovek zaslaných prací bylo vidět, jak vám osudy ostatních nejsou lhostejné a snažíte se jim pomáhat, ať už jakoukoli formou.

Nakonec Ježíška nejvíce oslovil příběh sedmnácti letého Tomáše, který si přál vytvořit veřejnou sbírku pro svého kamaráda Pavla, kterého na ulici srazil nepozorný řidič. Kromě zlomenin, tržných ran, poranění břicha a otoku plic utrpěl Pavel i rozsáhlé poranění mozku a lebky. Jeho zdravotní stav byl tak vážný, že mu lékaři Motolské nemocnice nedávali moc nadějí na přežití. Podstoupil několik náročných operací, ale jeho zdravotní stav provázely mnohé komplikace. Ani lékaři tehdy nevěděli, jak se bude jeho stav vyvíjet, a pro Pavla i jeho rodinu začal dlouhý a náročný životní boj. Pavlovi v jeho současném stavu hodně pomáhá terapie Klim Therapy v sanatoriu, kde se učí sedět i chodit.

A právě na financování této léčby chtěl Tomáš založit sbírku. A díky naší soutěži se mu to také podařilo. NADAČNÍ FOND POMOCI KARLA JANEČKA vytvořil sbírku, na kterou během několika měsíců přispívala veřejnost, a i díky násobení „zlatým řezem“ ze strany fondu se vybralo přes 150 000 Kč na Pavlovu léčbu. A samotný Tomáš byl odměněn hned dvakrát. Vyhrál hlavní cenu soutěže pro sebe, jeho největší odměnou však je, že svým příběhem dokázal někomu konkrétnímu pomoci. Takovou možnost máte letos i vy! Soutěž jsme sice přejmenovali na „Děti rády pomáhají“, smysl však zůstává stejný.

Najděte si chvilku a zamyslete se s kamarády, rodinou nebo třídou, jestli i ve vašem okolí není někdo, kdo by si zasloužil pomoc. Pak nám už jen napište, komu a jakou formou byste chtěli pomoci i vy. Třeba se zrovna váš příběh stane výherním a vy někomu darujete ten nejkrásnější vánoční dárek. Pročtěte si pečlivě stránky www.nfpomoci.cz/soutez-s-jeziskem, kde se dozvíte úplné znění pravidel.

]]>
http://www.predskolaci.cz/deti-rady-pomahaji/25401/feed 0 25401