Trutnov Archives - Předškoláci - omalovánky, pracovní listy

2011 09.11

Kronikář Jan František Beckovský (1658-1725) zaznamenal ve svém díle „Poselkyně starých příběhů českých“ případ zámožného turnovského měšťana Štěpána Hubnera. Píše, že roku 1567 „umřel veliký boháč a obyvatel města Turnova Štěpán Hubner a s velkou slávou tělo jeho počestně bylo pohřbeno, jakožto onoho, který ode všech ctěn a vážen byl, že několika domy krásnými město Turnov okrášlil. V krátkém čase křik se rozmáhal, že to tělo z hrobu vstává, lid honí, je objímá i tak mačká, že Celý článek »

publikoval(a) Michael Novotný