Rubriky
Grafomotorické

Pracovní listy

1. Vstoje, volnou rukou, sledujte uvolnění ramenního kloubu a odvahu vyplnit plochu nepřerušovanou čarou.

Motivace: myška hledá úkryt.
Říkadla: Utíkejte myšky, myši, kočka už váš pískot slyší. Myšky, honem, schovejte se, kočička se na vás třese!
Nebo – Šedivý kožíšek, maličké oči, když kočku uvidí, do díry skočí.

2. Psaní cviku vsedě směřuje k uvolnění zápěstí. Volným pohybem nahoru a dolů cvičí dotyky.

Motivace: kuře zobe.
Říkadlo: Kuřátka zobají zob, zob, zob, vrabci k nim skákají hop, hop, hop.

3. Kružnice nebo ovály nepřetržitým krouživým pohybem volnou nepodepřenou rukou po směru i proti směru hodinových ručiček. Píší vstoje.

Motivace: včelka létá kolem květů.
Říkadlo: Včelka letí mezi děti. Kupte, děti, med! Za kytičku jetelíčku dám ho na oběd.

Rubriky
Zdraví

Umyjte si ruce

Tluče bubeníček, tluče na buben
a svolává děti: Děti, pojďte sem!

Umyjte si ručičky
troškou mýdla a vodičky.
Hola hola hej
nikdo nemeškej!

Rubriky
Zvířata

Bonbónová opička

Nůžky, lepidlo, kartón, 4 hříbkovité svorky, asi 30 cm dlouhý provázek, 4 bonbóny

Opičku nakreslíme, vymalujeme a vystříhneme. na žlutě označených místech propíchneme otvory. Malým otvorem na hlavě provlékneme provázek na zavěšení a zajistíme uzlíkem. Většími otvory prostrčíme hříbkovité svorky, napíchneme na ně zezadu papírové okraje balených bonbónů a rozevřením paciček svorky je vždy připevníme tak, jak to vidíme na malém náčrtku.

Rubriky
Zvířata

Veselá zvířátka z papíru

Rubriky
Poznávací, rozumové

Slova – domino

.

Rubriky
Hry pro zábavu

Prsťáčci, maňásek

Rubriky
Mikuláš, čert a anděl

Čert, stromeček, anděl

Rubriky
Hry, pohybová výchova

Honičky

Honička skokanská

všichni se pohybují jenom na jedné noze. Kdo si chce odpočinout, postaví se na dvě chodidla, ale nesmí se pohnout z místa, dokud nezvedne jednu nohu nad zem.

Honička míčová

– babu předáváte místo plácnutím tenisovým míčkem. Když pronásledovatel mine cíl, nemusí před ním nikdo utíkat, dokud si nedoběhne pro míček.

Honička s odpočinkem

– kdo si chce oddychnout, doběhne k “radě”. Dokud se jí dotýká, nemůže dostat babu. Radu představuje jednou kmen osamělého stromu, jindy kamenný patník. Když přiběhne k radě jiný hráč, zle tísněný pronásledovatelem, musí mu ten, kdo tam odpočívá, uvolnit místo.

Rubriky
Číselné a matematické pojmy Předmatematické

Matematika – domino

Rubriky
Podzimní výrobky - podzim

Koláž z listí, Sova z ruličky od toaletního papíru

Koláž z listí

Nasbírej si barevné listy, usuš je a vylisuj, aby byly pěkně rovné. Potom z nich sestav veselá zvířátka a nalep je na papír. Oči a nohy vystříhni z papíru a nalep na zvířátka nebo je dokresli fixem.

Sova

Materiál: Prázdná rolička od toaletního papíru, barevné papíry, nůžky, pastelky, lepidlo.
Postup: Sovu obkresli, vybarvi, roličku polep barevným papírem, vystříhlou sovu nalep na roličku.

Exit mobile version