Rubriky
L logopedie Povolání, řemesla V logopedie

Velitel

Velí, velí velitel velikému pluku,
je to velký velitel několika kluků.

Rubriky
Jména V logopedie

Véno, Véno, podej vanu

Véno, Véno, podej vanu,
vykoupáme malou pannu.
Tu je voda, tu je vana,
už je panna vykoupaná.

Rubriky
V lese V logopedie Zvířata lesní a polní

Veverka ve větvích bývá

Veverka ve větvích bývá,
větvemi ji vítr kývá.

Exit mobile version