Rubriky
Roční období

Pracovní listy – roční období

Rubriky
Domácí zvířata a jejich mláďata Svět živočichů, zvířat

Pracovní list – Hledáme zvířátkům domov

Najděte domov zvířátkům .

Nalezněte kde bydlízvířátka, a spojteje s jejich domovy.

Rubriky
Jazykové Svět živočichů, zvířat

Svět živočichů, pracovní listy

Uvedené digitální učební materiály jsou dostupné z http://dum.rvp.cz Metodický portál ISSN 1802-4785. Rozšiřovat odvozená díla lze pouze za podmínek identické licence původního díla a pro nevýdělečné účely.

Pracovní list rozvíjí dovednosti předcházející čtení a psaní pro děti nejstaršího předškolního věku. Děti po vytleskání názvu zvířete určí počet slabik a obrázek spojí příslušnou barvou s obrázkem ruky znázorňujícím počet tlesknutí. Při motivaci dětí k užití zdrobnělin lze některé obrázky spojit s několika početními vzory.
povidej_1 , povidej_2 , povidej_3 Autor: Ludmila Jakubcová.

Rubriky
Pracovní listy - činnosti Pracovní listy - témata

Různé

Rubriky
Grafomotorické Věci, předměty, látky a jejich vlastnosti

Věci, předměty, látky a jejich vlastnosti – Grafomotorické PL

Uvedené digitální učební materiály jsou dostupné z http://dum.rvp.cz Metodický portál ISSN 1802-4785. Rozšiřovat odvozená díla lze pouze za podmínek identické licence původního díla a pro nevýdělečné účely.

Rubriky
Předmatematické Roční období

Pracovní listy

Uvedené digitální učební materiály jsou dostupné z http://dum.rvp.cz Metodický portál ISSN 1802-4785. Rozšiřovat odvozená díla lze pouze za podmínek identické licence původního díla a pro nevýdělečné účely.

Rubriky
Poznávací, rozumové Smyslové vnímání

Jeden tam nepatří

Jeden z obrázků v rámečku tam nepatří (mezi zbývající). Zakroužkuj ho!

Rubriky
Smyslové vnímání

Červík v bludišti

Najde červík cestu k jablíčku? Pomoz mu!

Rubriky
Smyslové vnímání

Zamotaná cestička

Rubriky
Počasí Poznávací, rozumové

Počasí, pracovní listy

Uvedené digitální učební materiály jsou dostupné z http://dum.rvp.cz Metodický portál ISSN 1802-4785. Rozšiřovat odvozená díla lze pouze za podmínek identické licence původního díla a pro nevýdělečné účely.

Exit mobile version