Rubriky
4+ roky Chůze Lezení Pozornost Sluchové Smyslové

Hra: Hledání ve tmě

Dvě děti, které mají zavázané oči, se postaví každé na jinou stranu třídy. Učitelka hodí do prostoru přemět a děti musí podle sluchu, kam předmět dopadl, jej najít. Děti musí dávat pozor, aby se nesrazily. Vhodné pro děti od 4 let. Rozvoj smyslového vnímání.
Michael Novotný, učitel MŠ

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version