Rubriky
Běhání Pozornost Rychlost Sluchové

Hra: Na barevné domečky

Popis hry: Na zem umístíme do většího kruhu barevné obruče, pro každé dítě jeden. Ty představují domeček. Na povel učitelky se děti postaví do kruhů. Na znamení (bubínek, praporek, hudba) se děti rozeběhnou volně po herně (hřišti, zahradě) a na smluvený signál se rychle vracejí do svého domečku.

Úkol: Rychlá reakce na povel, běh v rozptylu s vyhýbáním, orientace v prostoru, ohleduplnost vůči spoluhráčům, rozeznávání barev. Pohybový obsah: Rychlý běh s vyhýbáním.

Pravidla:

  1. Každé dítě se má vrátit do svého barevného domečku.
  2. Děti vybíhají a vracejí se do domečku pouze na znamení.
  3. Sledujeme děti, zda běhají lehce, pružně a nevrážejí do sebe.

Metodická poznámka: Obměnou hry může být změna motivace: kruhy představují hnízda různých ptáků, děti poskakují a pohybují pažemi jako křídly.

Pomůcky: barevné obruče, praporky, mg. kazeta, bubínek.

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version