Rubriky
Knihy, časopisy Zprávy

Nakladatelství Dr. Josef Raabe

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s. r. o., působí na českém knižním trhu od roku 1996. Své aktivity zaměřuje na školství, veřejnou správu, zdravotnictví.

Publikace již jedenáctým rokem napomáhají ve snadnější orientaci v nepřeberném množství odborných informací. Knihy jsou vytvářeny jako rádce, s jejichž spolehlivou pomocí a minimem vynaloženého času je možno dosáhnout lepších výsledků práce a naleznout požadovaná řešení. Ve školství např. tyto rádce představují metodicky pojaté přípravy do hodin pro pedagogy.

Při tvorbě publikací se Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., řídí potřebami a požadavky zákazníků. Efektivní je spolupráce s vynikajícími autory a editory, kteří jsou garanty odborné kvality a zároveň praktičnosti nabízených příruček. Díky zkušeným vedoucím projektů, jejich inovativním nápadům a zájmu o zákazníka zajišťuje řešení problémů zákazníků v každodenní práci. Tomu napomáhá i zákaznické oddělení, které je vždy připraveno poskytnout zákazníkům ten nejlepší servis.

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., se zaměřuje na vydávání publikací ve formě pořadače s kroužkovou vazbou, což umožňuje velice rychle reagovat na jakékoli změny a novinky v daném oboru.

ŠKOLSTVÍ

Odborné publikace, které vydává Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., v oblasti školství, slouží pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ jako další vzdělávací literatura.

Knihy jsou určeny ředitelkám a učitelkám MŠ, ředitelům ZŠ, SŠ, VOŠ, učitelům ZŠ, SŠ, výchovným poradcům ZŠ, metodikům prevence a koordinátorům RVP. Potřebné informace pro předškolní, základní či střední vzdělávání v publikacích najdou i školní psychologové, psychologové z pedagogicko-psychologických poraden, pracovníci IPS ÚP, pracovníci pedagogických center, speciálně pedagogických center a také pracovníci obecních a krajských úřadů.

V oblasti školství Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., spolupracuje s významnými institucemi, jako jsou: MŠMT, ČŠI, Národní ústav odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Společnost pro předškolní výchovu, Moravský svaz pro předškolní výchovu, Asociace předškolní výchovy, Pedagogické centrum v Praze a Plzni, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 8 a další.

Více informací o jednotlivých publikacích naleznete na www.raabe.cz

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version