2011 24.09

Pověst z Kunovic

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Zakladatelem osady byl zeman Kuno. Byl postavy statné, mysli hrdinné a mravů ušlechtilých. Pro tyto dobré vlastnosti oblíbil si jej zeměpán a daroval mu rozsáhlé statky, na nichž si Kuno vybudoval pevný hrad. Za těch časů byl náš kraj pokrat hustými lesy, v nichž číhávaly zálohy českého a moravského vojska na Maďary. Tehdejší lesy byly mohutné, věkovité a sahaly přes vrchy derflanské až k mařaticům. Kuno měl zde pro sebe i pro své poddané dostatek zvěře i dřeva na stavbu.

Hrad vystavěn při levém břehu řeky Olšavy a nazván Kunov. Nynější mlýn, hostinec na “Pálenici”, neproniknutelná zdiva a klády v “Pastuškách” naznačují nám jeho rozlehlost. Byl obehnán hlubokými příkopy a náspy. Nynější mlýnksá strouha, jež kdysi vedla přes Rumpák jest zbytkem oněch příkopů hradních. Jako všechna obydlí v té době, byl původně i Kunov vybudován ze dřeva. Svým poddaným daroval pán hradu část lesů, jež káceny, páleny a proměňovány v úrodná pole. Kolem hradu, asi v místech nynějšího Starého města, vystavěli si poddaní své příbytky.

Jelikož v té době ještě o Uh.Hradišti ani zmínky, byl Kunov župním střediskem našeho kraje. Je historicky dokázáno, že r. 1196 byl v Kunovicích se svou družinou kníže Břetislav a že clo i tržné se zde za starodávna vybíralo. Fr. Palacký ve svých dějinách zmiňuje se o Kunovicích následovně: ,O městě Kunovicích co sídlu župy také málo se ví, vstoupiloť ono tuším na místo staroslavného Velehradu. Hrad Kunov lákal k sobě obchodníky a řemeslníky, kteří zde nalezli výhodné místo ku provozování svých živností. Tak kolem hradu vznikala znenáhla osada, jež přejala jméno po zakladateli hradu a nazvána Kunovice. Vzdělané půdy přibývalo rok od roku, louky vysušovány a stáda dobytka se zde množila. Podhradí stále vzrůstalo a nybývalo větší důležitosti. Byliť zajisté první osadníci služebníky pána hradu a požívali jeho ochrany. Za to mu byli zavázáni různými službami a poplatky. Tak pozvolna vznikalo poddanství a šířilo se i do vsí okolních, z nichž mnohé v pozdějších dobách zanikly.

V místních pověstech jest zmínka o zaniklé osadě Tešové, jež kdysi stávala v kolébkách. V čas míru na hradě sněmováno, za války nalézali zde poddaní bezpečného útulku před nepřáteli. Po mnoha letech, kdy již první potomci Kunovi dřímali věčný sen, rozmnožily se v okolí hradu krádeže a zločiny. Z těch dob zachovala se nám jen temná pověst, žijící dosud v ústním podání kunovského obyvatelstva. Kunov byl přepaden hordou loupežníků, kteří hradní posádku vyvraždily a pána hradu těžce ztýrali. Uloupili mu všechen dobytek a odvedli se jej do Hluché obory. Po této události vykopány z hradu do okolních lesů tajné chodby, hradní příkopy prohloubeny a hrad sám zpevněn různými přístavbami. V podhradí vybudovány konírny pro zbrojnoše, kteří nosili tupé palaše, zvané Grně. Po několika letech podnikli loupežníci na hrad nový útok. Ale hradní posádka byla tentokráte dobře vyzbrojena. Spuštěny padací mosty a loupežníci lstivě vlákaní do hradu. Uvnitř strhl se zoufalý boj, v němž početnější posádka hradní zvítězila. Rosťa, náčelník tlupy, spatřil na blízku otevřený vchod a nevěda si jiné rady, vzkřikl na své druhy: Všichni za mnou! – Jakmile poslední lupič zmizel v podzemím, zatarasena chodba z obou stran. Uvěznění loupežníci zahynuli v podzemí hladem a žízní.

1319 vpadl do našeho kraje Matouš Trenčanský. Tehdy Kunovice lehly popelem. Teprve král Jan Lucemburský a český pán Jindřich z Lipé krvavě ho zahnali. Ale hněv krále Jana se obrátil proti staré tvrzi kunovické – hradu královskému – která za toho vpádu k městu nepřátelsky se chovala a městu škody způsobovala. Byla zbořena, aby již nikdy nebyla obnovena. Obyvatelé – Na vale – vypravují, že při kopání sklepů a studní byly pod jejich příbytky nalezeny silné dubové klády, jež pocházejí z bývalého hradu. V pozdějších dobách stavěny domy osady do podkovy. Ale vznikl-li požár na jednom místě, lehla popelem celá osada. Proto císařovna Marie Teresie nařídila, aby uprostřed osad byly zakládány močály. V té době měly Kunovice svůj močál na Karmaku.

Dnešní Rynk jak již jméno samo napovídá, býval ulicí trhovou. Časté povodně natropily v Kunovicích mnoho škod. Dravý proud řeky Olšavy strhával hráze (Strhanec) a proto osadníci u vody na místech sušších. Tak vznikl Suchý řádek a Nová čtvrť. Tajné hradní chodby a chodbičky zůstaly zachovány až do r. 1900. V letech pozdějších byly následkem různých staveb po částech rozbourány, zasypány a zazděny.

Přečtěte si také:

  • Jak skřítek Jahodníček vařil marmeláduJak skřítek Jahodníček vařil marmeládu Víte, kdo je Jahodníček? Nevíte? Já to také nevěděla. Je to skřítek, který žije pod jahodovými lístky. Je moc hodný, protože se stará o jahůdky, aby krásně vykvetly, vyrostly a dozrály. […]
  • Strašidelné pohádkyStrašidelné pohádky Strašidelné pohádky jsou obdobně nápadité jako úspěšný předchozí autorův titul Nedokončené pohádky. Mají překvapivý děj, humor, fantazii, napínavé situace - zdánlivě neřešitelné a zcela […]
  • GumídciGumídci Animovaný seriál byl vytvořen společností Walt Disney v polovině osmdesátých let 20. století. U nás byl vysílan od roku 1992. Děj se odehrává ve středověké Anglii, za dob rytířů. Gumídci, […]
  • Pohádka o mém hrnci v kredenciPohádka o mém hrnci v kredenci Byl ušatý, vlastně uchatý. Navrch zelený, uvnitř bílý a smál se, dokonce mluvil. Řeknete si, obyčejný hrnec ! A hrnce přece nemluví. Ale hned vás z toho vyvedu. Když má hrnec ucha, jako by […]
  • Pověst o kostlivci na staroměstském orlojiPověst o kostlivci na staroměstském orloji Ze všech postav na radničním orloji se vždycky nejvíce vyprávělo o kostlivci; nejspíš to bylo tím, že vzbuzoval největší hrůzu a proto mu lidé přikládali podivnou moc i schopnost […]

Publikoval(a) (448) 
Štítky: , , , , , , , , , , ,

Nápady a inspirace

Vítáme nově příchozí:
Inspirujte se a sdílejte!

FB stránky
FB stránky
FB skupina
FB skupina
Přidej se
Přidej seLeave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu.


im
2007-2021 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat