Rubriky
Chůze Paměť Pozornost Spolupráce

Semafor v pohybu

Popis: děti stojí ve třech zástupech, drží v ruce stuhu, praporek, drátěnku. Na povel vykročí první trojice, na určeném místě sestaví semafor: dole zelená, uprostřed žlutá, nahoře červená. Na povel vykročí další trojice.

Úkol: seřazení barev na základě vybavení v paměti.
Pomůcky: stuhy nebo drátěnky, praporky, kuželky barvy: červené, žluté, zelené.
Obměna: děti se pohybují volně, na signál vyhledat vhodné barvy a sestavit semafor.

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version