Rubriky
Hry, pohybová výchova

Slepý sochař

VĚK: 15 až (neomezeně) let
POMŮCKY: šátek
POČET HRÁČŮ: nejméně: 5, nejvíce: (neomezeně) – čím více, tím je to těžší

PRAVIDLA HRY:

  • vybere se jeden z hráčů = slepý sochař – zaváže si oči šátkem
  • zbytek hráčů se rozdělí na 2 poloviny
  • jedna polovina hráčů vytvoří ze sebe sochu(hráči na sebe mohou různě lézt, zkřížit si ruce, sklopit hlavu, atd…)-tento celý útvar složený z hráčů dává dohromady sochu
  • druhá polovina hráčů zůstane stát kousek vedle
  • slepý sochař si nejprve ,,osahá” vytvořenou sochu z hráčů, potom začne úplně stejnou sochu tvořit z druhé poloviny hráčů, kteří dělají přesně to, co po nich slepý sochař chce – ( př.: tuto ruku polož sem na rameno, skrč nohu tak či onak, … )
  • až si bude slepý sochař myslet, že jsou obě sochy stejné, rozváže si oči a podívá se na výsledek práce – jak dobře a pečlivě se mu podařilo sochu vytvořit a napodobit
  • potom se opět zvolí slepý sochař a hra může začít znovu
  • slepý sochař může při tvoření mluvit, ale nesmí se dívat

CÍL HRY: naučit hráče tvořivosti, trpělivosti, pečlivosti, přesnosti, vytrvalosti

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version