Rubriky
Poznávací, rozumové Pozornost Smyslové vnímání Stolní hry

Hledej páry

  • Karty 1A, 2A, 3A vytiskněte a ponechejte v celku.
  • Karty 1B, 2B, 3B rozstříhejte na jednotlivé kartičky.
  • Jednotlivé kartičky pak děti přiřazují na správná místa velké karty.
Exit mobile version