L logopedie

Letěl motýlek

Letěl bílý motýlek kolem mlýnice,
viděla ho u mlýna bílá slepice.
Slepice se divila, že je také bílý,
hned se ptala motýla, kde ho nabílili.

Tuli tuli tulipán

Tuli tuli tulipán,
za chalupou pole lán,
slunce, vláhám teplíčko,
líbá pole na líčko.

Přejít nahoru