Kontakty – O nás

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Předškoláci.cz – rozvoj a výchova dětí
Pedagogický magazín, ISSN 1804-3615

email redakce: info (z) predskolaci.cz

Vydavatel: Veronika Šiblová
Werichova 25, 77900 Olomouc, ČR
IČ: 87503964

Veronika Šiblovášéfredaktorka, pedagogický pracovník
Vystudovala SPgŠ v Krnově, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
email: veronika (z) predskolaci.cz
TEL: (+420) 733 109 017
ICQ: 208 034 609

Robert Šiblproject manager
inzerce, propagace a reklama
email: robert (z) predskolaci.cz
TEL: (+420) 605 479 666

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eliška Ambrožová – kreslířka
studentka předškolní a mimoškolní pedagogiky
email: eliska (z) predskolaci.cz

Tereza Bartošováilustrátorka, kreslení na zakázku
email: tereza (z) predskolaci.cz
TEL: (+420) 732 383 253

Hana Doležalová – redaktorka, pedagogický pracovník
Vystudovala SPgŠ v Prachaticích, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Pracuje jako vedoucí učitelka mateřské školy v ZŠ a MŠ Psáry – Dolní Jirčany.
email: hana (z) predskolaci.cz

Zuzana Doubravová – redaktorka, pedagogický pracovník
Vystudovala SPgŠ v Přerově (obor učitelství pro MŠ) a poté PdF UP v Olomouci (obor učitelství pro 1.stup. ZŠ). Pracuje jako učitelka na ZŠ v Oskavě, vede kroužek Hra na zobcovou flétnu, vedla Pěvecký kroužek a kroužek ručních prací.
email: zuzana (z) predskolaci.cz

Bc. Jana Dvořáková (Opelková) – redaktorka, pedagogický pracovník
Pracuje jako učitelka v mateřské škole. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Českých Budějovicích obor všeobecná sestra a pak bakalářské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity obor Učitelství pro mateřské školy.
email: jana (z) predskolaci.cz

Mgr. Jiří Havlovic – redaktor, pedagogický pracovník
Vystudovaný učitel – učitelství na prvním stupni, praxe přes 15 let na základních školách.

Bc. Bohumila Kohutová – ilustrátorka, výtvarnice
Vystudovala SPgŠ v Krnově, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Promovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde vystudovala obor Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání. Nyní studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy a souběžně učí v Domě dětí a mládeže.
email: bohumila (z) predskolaci.cz

Kristýna Lajdová – redaktorka, pedagogický pracovník
předškolní a mimoškolní pedagogika
email: kristyna (z) predskolaci.cz

Mgr. Jana Lepková – redaktorka
Vystudovala obor speciální pedagogika se zaměřením na edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a primární pedagogiku. Působila jako pedagog na MŠ a ZŠ v dětské ozdravovně pro děti s chronickými onemocněními. Zabývá se alternativními přístupy ve vzdělávání dětí, environmentální výchovou a výchovou ke zdravému životnímu stylu.
email: jana.lepkova (z) predskolaci.cz

Bc. Eva Němcová – redaktorka, pedagogický pracovník
Učitelka v MŠ Lišov. Vystudovala na Pedagogické fakultě, při Karlově univerzitě v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy.
email: eva (z) predskolaci.cz

Mgr. et Bc. Michael Novotnýredaktor, pedagogický pracovník
Profesí ředitel MŠ. Dokončeno studium na Pedagogické fakultě Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro mateřské školy, pokračování studia na Pedf. UK Praha obor Pedagogika předškolního věku.
email: michael (z) predskolaci.cz
ICQ: 321 550 101

Bc. Lujza Svobodová – kreslířka
Vystudovala Obchodní akademii v Berouně, nyní ukončuje studium na VŠ Pedagogické UJEP, obor Učitelství pro mateřské školy. Dva roky navštěvovala výtvarný kurz na ZUŠ Václava Talicha v Berouně, a po dobu čtyř let vedla příměstské tábory v DDM Beroun.
email: lujza (z) predskolaci.cz
ICQ: 354 157 934

Externí spolupracovníci:
osoby (nejen) s “učitelským povoláním” v MŠ/ZŠ, studenti, rodiče, …
im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (page)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat