Povodně 2010

Přehled organizací, které můžete kontaktovat v případě,
že budete mít zájem také pomoci lidem postižených povodněmi.