2012 10.02

Bezpečně na lyže!

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

I když před pár týdny to tak ještě nevypadalo, lyžařská sezona je nyní už i v České republice v plném proudu a soudě podle meteorologických prognóz budou příznivci bílého sportu ještě nějakou dobu vesele brázdit svahy. Ruku v ruce s adrenalinovými zážitky z hor však opět, jako každý rok, přicházejí i smutné zprávy o úrazech či přímo úmrtích lyžařů a snowboardistů.  Je to jen pár dní zpátky, co dvanáctiletý český lyžař utrpěl velmi těžká zranění hlavy v Nízkých Tatrách. Méně štěstí měl polský lyžař, který předminulý týden tamtéž svým těžkým zraněním bohužel podlehl. Je proto zcela určitě na místě připomenout si některá základní bezpečnostní opatření, která by měl každý lyžař nebo snowboardista vzít na vědomí.

Vzhledem k tomu, že se každým rokem zlepšuje vybavení pro zimní sporty, které je v současné době dostupné prakticky každému, zvyšuje se tak rychlost jízdy na lyžích i na snowboardu. Přímo úměrně k rychlosti samozřejmě roste i nebezpečí, které s sebou tento sport přináší. Pozitivní informací však je, že osvěta na toto téma je poměrně masivní, a tak každý, kdo se lyžování či snowboardingu trochu více věnuje, jistě někdy slyšel o bezpečnostním desateru Mezinárodní lyžařské federace (Fédération Internationale de Ski, zkráceně FIS). Jedná se v podstatě o pravidla provozu na svahu, která musí každý účastník na sjezdovce znát a chovat se v souladu s nimi. Chrání tak bezpečnost ostatních lyžařů a snowboardistů a v neposlední řadě i svou vlastní. Avšak, ruku na srdce, kdo z nás, přestože jsme o něm jistě všichni slyšeli, dokáže FIS desatero vyjmenovat celé? Pojďme si tedy jeho jednotlivé body připomenout.

 1. Ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval nikoho jiného.

 1. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě provozu.

 1. Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowbordista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

 1. Předjíždění

Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

 1. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

 1. Zastavení

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat zbytečnému zdržování na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

 1. Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

 1. Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

 1. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

 1. Povinnost prokázat se

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Mezinárodní výbor pro ochranu před úrazy na sjezdových a běžeckých tratích vytvořil 6 dalších pravidel, z nichž 5 pravidel má pro využití na českých horách smysl a která platí pro snowboardisty:

 1. přední noha musí být s prknem pevně spojena záchytným řemenem
 2. před každou změnou směru pohybu: pohled zpátky, zkontrolovat prostor
 3. zastavit jen na okraji sjezdovky, na sjezdovkách neposedávat a nepolehávat
 4. odepnutý snowboard ihned položit do sněhu stranou s vázáním dolů
 5. na vlecích a lanových drahách musí být zadní noha uvolněna z vázání

Calá pravidla FIS ke stažení najdete na www.zimnitabory.cz.

Málokdo možná ví, že každý uživatel sjezdové tratě je povinen výše uvedená pravidla FIS znát. Pokud je nezná nebo jejich nerespektováním způsobí úraz, je za toto chování odpovědný. Pravidla FIS mohou dokonce sloužit i jako podklad při rozhodování soudů.

Děti školou povinné mají za sebou pololetní vysvědčení a v některých okresech si již užívají zasloužených jarních prázdnin. Některé děti je možná stráví na lyžařském táboře, a tak se nabízí otázka, jak si můžeme být jisti, že budou děti s těmito pravidly seznámeny. Mgr. Josef Valter, předseda občanského sdružení DĚTI BEZ HRANIC, které pořádá zimní tábory již několik let, nám k tomu řekl: „Každý správný pořadatel lyžařského tábora by měl děti se základními pravidly pohybu na sjezdovce bezpodmínečně seznámit ještě před tím, než oddíly poprvé vyrazí na svah. Naše sdružení má k témto účelům připravené obrázkové kartičky, které si děti s vedoucími procházejí v chatě, a které vtipnou a nenásilnou formou děti s pravidly FIS seznámí. Samozřejmě si pak jednotlivá pravidla s dětmi připomínáme i v konkrétních situacích na sjezdovce. Naši vedoucí procházejí pravidelně před zimními tábory výcvikem pod vedením profesionáních instruktorů lyžování, takže se nemůže stát, že by pravidla FIS neznali a děti s nimi neseznámili.“

Bohužel však může nastat situace, kdy pravidla bezpečného provozu na sjezdovce známe a plně respektujeme a přesto se připleteme do cesty někomu, kdo se nechová adekvátně situaci, sněhovým podmínkám nebo prostě přecení svoje síly. Když už nelze pádu nebo srážce zabránit, může nás před vážným úrazem ochránit kvalitní bezpečnostní vybavení. Pojďme si vyjmenovat některé z nich. Samozřejmostí by dnes už na sjezdovce měla být ochranná přilba. Přestože počet hlav v přilbách každým rokem roste, stále se najdou odvážlivci, kteří lyžují s rozevlátými vlasy nebo přinejlepším v kulichu. S ohledem na charakter moderního lyžařského sportu tito „holohlaví“ lyžaři a snowboadristé velmi hazardují se životem. V obou případech zranění a úmrtí v Nízkých Tatrách, zmíněných v úvodu našeho článku, totiž záchranáři konstatovali, že nehoda nemusela mít tak vážné následky, pokud by lyžaři měli helmy. Bohužel ani jeden z nich helmu neměl… „Na zimních táborech sdružení DĚTI BEZ HRANIC patří helma do povinné výbavy dítěte. Buď musí mít svou vlastní nebo zajistíme zapůjčení z půjčovny, ale bez ní dítě jednoduše nelyžuje.“, říká Josef Valter.  Stále oblíbenější součástí bezpečnostní výstroje se stává takzvaný „páteřák“. Jedná se o jakýsi krunýř ze speciálního materiálu, který tlumí nárazy a chrání tak sportovce před úrazem páteře, a to zejména při pádu nebo nárazu jiného lyžaře zezadu, kdy hrozí vyražení jednotlivých obratlů z normální pozice v páteři. Páteřák se připevňuje k tělu pomocí kšand nebo popruhů, ale v současnosti se stále více setkáváme s jeho odlehčenější verzí, kdy je pevná výztuha součástí vesty nebo mikiny a je tak svému majiteli příjemnější na nošení. „Páteřáky na našich táborech povinné nejsou, zejména proto, že děti nejsou vystaveny tak vysokému nebezpečí úderu přes páteř jako třeba freestylisté, kteří jezdí v lese mezi stromy. Necháváme to na úvaze samotných rodičů, i když v pokynech k zimním táborům toto vybavení doporučujeme. Některé děti páteřní chránič ve výbavě mají a na tábor si ho automaticky vezmou, což my samozřejmě jen vítáme.“, dodává Valter. Kompletní lyžařská výbava je ale docela nákladná a kvalitní páteřák není výjimkou. Rodiče, kteří posílají své dítě – nelyžaře na povinný lyžařský výcvik, tak často čekají poměrně velké výdaje s výbavou a zvažují tak logicky každou položku. Josef Valter však na základě vlastích zkušeností varuje: „Rád bych apeloval na rodiče, kteří posílají svoje děti ať už na školní lyžařský výcvik nebo na lyžařský tábor, aby se na lyžařské výbavě svých dětí nesnažili ušetřit za každou cenu. Za takové prehistorické lyže z bazaru sice dáte jen zlomek ceny nových lyží, ale je důležité si uvědomit, že výrazně opotřebované lyže ztrácejí  své jízdní vlastnosti, a to na úkor bezpečnosti. Pokud dítě nelyžuje často a výdaj za výbavu je tak pro rodinu zbytečný, daleko více bych doporučoval zajistit si lyže v půjčovně. Přesto, že je již před vámi někdo užíval, máte poměrně vysokou jistotu, že lyže nejsou starší než jednu až dvě sezony a jsou dobře a pravidelně servisované. Zároveň vám profesionálně seřídí vázání na lyžařskou botu, o čemž na naších táborech vyžadujeme potvrzení. Lyžařský komplet pro dítě na týden pak rodiče vyjde kolem osmi set až jednoho tisíce korun, což je cena zanedbatelná v porovnání s pořizovacími náklady.“ Další informace k doporučené výbavě na lyžařský tábor najdete na specializovaných stránkách www.zimnitabory.cz, nebo na webu sdružení DĚTI BEZ HRANIC www.detibezhranic.cz.

Publikoval(a) (538) 
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat