2013 25.01

Češi neumí bezpečně doprovázet děti v MHD

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Většina Čechů neví, od kolika let je bezpečné jezdit s dětmi hromadnou dopravou. Téměř polovina z nich si navíc myslí, že rodiče neučí děti správnému chování v MHD. průzkumu agentury STEM/MARK. Na znepokojivé výsledky ankety se proto rozhodla zareagovat Všeobecná zdravotní pojišťovna spuštěním kampaně Cestujeme s dětmi bezpečně. Ta má edukovat veřejnost o předpisech a obecných zásadách pro doprovázení dětí nejběžnějšími dopravními prostředky.

Z ankety, která měla za cíl zjistit úroveň povědomí o zásadách bezpečné přepravy dětí, vyplynuly i další zajímavé skutečnosti. 83 % dotázaných je toho názoru, že základní pravidla cestování v městské hromadné dopravě by děti měla naučit škola. Že jsou rodiče k často nesprávnému chování svých potomků v MHD nekritičtí, si myslí více než 60 % respondentů. Jako hlavní problémy veřejnost vnímá především hluk a neukázněnost nejmladších pasažérů, kterým zároveň chybí ohleduplnost vůči starším spolucestujícím.

„Pokud jde o bezpečné cestování nejen v MHD, jsou v pedagogickém přístupu rodičů stále velké rezervy. Samozřejmě je zcela v pořádku, pokud se základní informace dítě dozví ve škole. To hlavní by jim ale měli soustavně předávat především rodiče. Je nutné, aby se svému dítěti při cestě věnovali, povídali si s ním, a na názorných příkladech mu ukazovali, co je správné a co ne. Dítě tak bude mít pocit bezpečí a bude klidnější,” říká dětská psycholožka Jarmila Burešová z brněnské Pedagogicko-psychologické poradny.

Na nízkou úroveň povědomí o základních pravidlech bezpečného doprovázení dětí v dopravě reaguje nová kampaň VZP Cestujeme s dětmi bezpečně. Díky ní se nejen rodiče, ale všichni, kdo cestují s dětmi, mohou dozvědět, jak se při přepravě vyhnout většině rizik. Součástí kampaně je edukační brožura, leták a web Dětivdopravě.cz, na kterém zájemci naleznou potřebné souhrnné informace rozdělené podle jednotlivých typů dopravy a stáří dítěte.

 

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Děti obtěžují spolucestující hlukem a neukázněností

7,7

39,7

44,7

7,9

Dětem chybí ohleduplnost ke starším spolucestujícím

18,6

45,3

32,3

3,9

Rodiče učí své děti, jak se chovat v MHD

20,1

42,4

33,5

4,1

Rodiče děti jsou nekritičtí k jejich chování v MHD

14,7

48,5

33,7

3,1

Škola by měla děti naučit jak se v MHD chovat

31,3

52,8

13,0

2,9

 

Výběr názorů veřejnosti na chování dětí v MHD. Zdroj: VZP a STEM/MARK

Publikoval(a) (291) 
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat