Rubriky
Akce

Program vzdělávacích seminářů

Program vzdělávacích seminářů pro pedagogy a vychovatele
Nakladatelství Portál, 1. pololetí 2011

Jarní roztančení aneb od masopustu do léta
2. 2. 2011 8.30 – 13.00 hodin

Písně, hry a tance, které si zpívají děti při masopustních obchůzkách, otvírání – čistění studánek, loučení se zimou – vynášení Smrtky, vítání jara – stavění májů, čas velikonoční – neděle Pučálka, Pražná, Kýchavá atd. – otloukání píšťalek, pletení pomlázek, barvení vajíček, velikonoční koledování, hry na louce – jarní příroda, jedeme na výlet, loučení se školou. Metodické materiály a notový zápis.

Exit mobile version