záda

ZPC 10. Ohybače hlezenního kloubu

Popis cviku:

 • Nohu, kterou máme vzadu, pokrčíme, váhu přenášíme na přední nohu, pata nohy se dotýká podložky, obě chodidla jsou rovnoběžná.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

 • 3x opakování po 5“ levá noha
 • 3x opakování po 5“ pravá noha

ZPC 09. Ohybače hlezenního kloubu

Popis cviku:

 • Hmotnost těla přenášíme na přední nohu, zadní nohu máme nataženou, pata se dotká podložky, obě chodidla máme rovnoběžně.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

 • 3x opakování po 5“ levá noha
 • 3x opakování po 5“ pravá noha

ZPC 08. Přitahovače

Popis cviku:

 • Sed na podložce, lokty tlačí kolena k podlaze, zpevněný trup se mírně předklání.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

 • 2x opakování po 10“

ZPC 07. Přitahovače

Popis cviku:

 • Stoj rozkročný se pomalým sunem rozšiřuje až k mezi bolestivosti, trup je vzpřímený.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

 • 2x opakování po 10“

ZPC 06. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Popis cviku:

 • Leh na boku, levá ruka přitahuje koleno k pokrčené pravé noze k podložce. Pravá ruka leží natažená na podložce, hlava otočená vpravo.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

 • 2x opakování po 10“ levá strana
 • 2x opakování po 10“ pravá strana

ZPC 05. Ohybače kyčle

Popis cviku:

 • Podřep zánožný, široký postoj snižuje vzpřímený trup k podložce, natažená noha se sune vzad, koleno svírá pravý úhel a nepřesahuje špičku nohy.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

 • 2x opakování po 7“ levá noha
 • 2x opakování po 7“ pravá noha

ZPC 04. Ohybače kyčle a natahovače kolena

Popis cviku:

 • Stoj na jedné noze, druhá pokrčená vzad
 • Ruka táhne pomalu nohu vzhůru až k tělu.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

 • 2x opakovaní po 7“ levá noha
 • 2x opakování po 7“ pravá noha

ZPC 03. Natahovače kyčle a ohybače kolena

Popis cviku:

 • Klek přednožný
 • Vzpřímený trup se pomalu přibližuje k natažené končetině.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

 • 2x opakování po 7“ levá noha
 • 2x opakování po 7“ pravá noha

ZPC 02. Natahovače paže

Popis cviku:

 • Mírný stoj rozkročný
 • Loket táhneme tak, aby pokrčená paže směřovala k protější lopatce.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

 • 2x opakování po 5“ levá ruka
 • 2x opakování po 5“ pravá ruka

ZPC 01. Ohybače paže

Popis cviku:

 • Mírný stoj rozkročný
 • Hlava je držena zpříma a lokty se tlačí vzad.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

 • 3x opakovat po 5“
Přejít nahoru