R logopedie

Rarášek

Zarochnil se rarášek mezi lusky hrachu.
Dostal totiž chudáček, asi trochu strachu.

Orání

Oral oráč na úhoru, oral úhor do úmoru,
oral dlouho, zoral málo, ruchadlo se polámalo.
Teď tam traktor drkotá. To je jiná robota!
Hroudy drtí, drny krájí, zorá pole v širém kraji.

Kráky krák

U hradu je stará brána, sedí na ní černá vrána.
Vrána kráká kráky krák, letí k hradu černý mrak.
Mrak usedá na bránu, je to hejno havranů.

Kárá kráva krávu

Kárá kráva krávu, že nedala zprávu,
že jí srnec, strýček srnky, otrhal ty trpké trnky.

Řekni, Rudo: ryba, rak

Řekni, Rudo: ryba, rak, rohlík, hrnec, srnec, prak.
Až to řekneš desetkrát, bude tě mít ráček rád.

Prší, prší mokrá voda

Prší, prší mokrá voda, sršeň sršně nepobodá,
brečí první i ten druhý, že jim mokro smaže pruhy.

Povídala pračka

Povídala pračka, prát je pro mě hračka.
Elektrický motor mám, motor vrčí, pere sám.

Vrána

Ráno vstává vrána smavá
šťastná, zdravá usměvavá.

Ráz na ráz

Franta má hrnec, běží jak srnec
do krámu za roh kupovat tvaroh,
kroupy a krupici. Ztratil tam čepici
na rohu u vrat – musel ji sebrat.

Račí procházka

Rak leze z rákosí navečer za rosy,
rak leze z díry, má dlouhé kníry.
Večer se prochází po trávě na hrázi,
kroutí si vousy, klepeta brousí.

Přejít nahoru