Hop do vody, do vodičky

Hop do vody, do vodičky,
zahrajem si na rybičky.
Hop do vody jako šipka,
velká rybka, malá rybka.

Leave a Reply

Přejít nahoru