Hra: Ptáčku jak zpíváš?

Hra určená k rozvoji sluchového soustředění. Hráči jsou volně v prostoru (klek sedmo s hlavou na kolenou). Jeden hráč je poslán učitelkou za dveře a vyčkává tam na zavolání. Učitelka zatím z ostatních hráčů určí jednoho hráče (ptáčka), který po příchodu dítěte, které bylo za dveřmi, bude reagovat na jeho otázku: „Ptáčku jak zpíváš?“, citoslovcem: Píp. Ostatní hráči musí byt v naprosté tichosti, aby bylo ptáčka slyšet. Hráč, který byl za dveřmi, musí podle hlasu rozpoznat, které dítě, bylo ptáčkem. Možná obměna: Ptáčci mohou měnit hlas! Děti se musí už nějaký čas znát, aby se poznaly podle hlasu.

Počet: libovolný
Prostor: třída (naprostý klid)
Pomůcky: žádné
Věk: předškolní, školní

Leave a Reply

Přejít nahoru