2011 14.08

Jak rozvíjet děti před nástupem do první třídy

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Častá otázka rodičů malých dětí je, jak mohou přispět k rozvoji svých dětí a jaké prostředky při tom použít? Také je k této otázce vede obava z úspěšnosti při nástupu do školy a snaha eliminovat nežádoucí stres a problémy. Je celá řada návodů a doporučení.

Jak připravit dítě do 1. třídy – Cílem předškolní příprav není dítě předem naučit číst a psát, “aby mu to pak ve škole pěkně šlo”, ale zajistit především maximální a harmonický rozvoj schopností, které umožní, aby dítě bylo při výuce čtení, psaní a počítání bez větší námahy úspěšné. Pokusme se proto společně projít jednu po druhé nejdůležitější schopnosti, které ovlivňují úspěšný start v první třídě. Vždyť dobrý základ z předškolního období rozhoduje i o výsledcích ve vyšších třídách a vztahu ke vzdělání obecně. Vyberte si z různých her, které jsou pro rozvoj konkrétní schopnosti nejvhodnější. Již druhé doplněné vydání velmi úspěšné knihy ocení nejen rodiče předškoláků, ale i učitelé mateřských škol.

Krok za krokem 1. třídou – První třída… Magické slůvko “poprvé” provází prvňáčky celým rokem. Poprvé si sami přečtou knížku, poprvé se sami podepíší, poprvé vyřeší slovní úlohu, poprvé napíší domácí úkol a poprvé ho možná také zapomenou, poprvé dostanou vysvědčení a možná i poprvé prožijí radost z úspěchu. To vše s nimi prožívají i jejich učitelé. Je to mnoho radosti, ale zároveň i starostí. Žádný začátek není jednoduchý. Možná i pro vás jako pro učitele je to poprvé. Možná právě poprvé nastupujete do první třídy a o to intenzivněji vše s vašimi žáky prožíváte. Tím více pravděpodobně oceníte publikaci, kterou právě držíte v ruce. Poradí, pomůže a dodá plno inspirace do začátků. Přejeme vám mnoho úspěchů a rozzářených úsměvů vašich žáků.

První třídou bez pláče – Máte doma nedočkavého prvňáčka a rádi byste mu co nejvíce usnadnili nástup do první třídy? Asi všichni rodiče by chtěli svého potomka provést první třídou bez větších problémů a maximálně mu usnadnit tento přelomový rok. Skvělým rádcem a pomocníkem po celý první školní rok vám může být právě kniha První třídou bez pláče. Seznámí vás s úskalími, která vás čekají při vstupu dítěte do školy, upozorní na náročné situace (nové prostředí, noví kamarádi, nároky na soustředění, vyrovnávání se s pozicí ve třídě, v kolektivu, seznámení s učitelem apod.). Dozvíte se, jak s dítětem pracovat, jak mu zjednodušit situaci, jak ho připravit na vstup do školy, na první den, první vysvědčení, jak ho (ne)zatěžovat mimoškolní činností, jaký zvolit denní režim a mnoho dalšího.

Pokud u Vašeho dítěte pozorujete některé projevy nezralosti, zkuste nejprve vyloučit nějaké zdravotní komplikace, vedoucí např. k hyperaktivitě či nesoustředěnosti dětí.Je také možná pouhá tělesná nezralost dítěte. Soustředit bychom se měli rovněž na důslednou výchovu.

Dále bychom si měli jako rodiče ujasnit, co budeme od dětí požadovat a jaké nároky na dítě budeme klást. Pokud si myslíte, že je Vaše dítě v sociální, emocionální a motivační stránce nezralé, zkuste společně některé činnosti, které budou děti v dosažení školní zralosti podporovat.

 • učíme dítě klidně a pozorně poslouchat při předčítání pohádek
 • povídáme si o přečteném a vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost
 • zvykáme dítě na to, aby hru dohrálo do konce
 • po hře si děti automaticky uklidí hračky, pastelky apod.
 • snažíme se, aby si při pobytu venku děti všímaly okolního prostředí, zvířat, květin, ročního období, změn v přírodě
 • učíme děti kreslit pastelkami, malovat vodovkami, stříhat z papíru, udržovat pořádek a zásady bezpečnosti
 • učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat
 • pokud dítěti zadáme úkol, vyžadujeme, aby na něj ihned vhodně reagovalo
 • splnění úkolu důsledně vyžadujeme a kontrolujeme
 • pokud má dítě zadán úkol, soustředíme ho na vykonávanou práci a vedlejšími činnostmi mu nedovolíme se rozptylovat
 • zvykáme dítě na denní plnění jednoduchých úkolů při domácí práci
 • naučíme je samostatnému oblékání, zavázání tkaničky od bot, poskládání oblečení
 • společně připravujeme malou svačinku, umýt si před jídlem ruce, jít samostatně na toaletu
 • společně zpíváme písničky, říkáme básničky, říkadla
 • dodržujeme pravidelný denní režim, dítě přibližně ve stejnou hodinu vstává, jí, chodí spát (asi 10 hodin denně)

Jestliže Vaše dítě zvládne všechny tyto činnosti,
věřte, že se bude do školy těšit a dítě , ani Vy- rodiče, nemusíte mít ze školy obavy.
zdroj: nadanedite.cz

Publikoval(a) (4 093) 
Štítky: , , , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat