Kostra na radnici

Cizinec, který prijde do Havlíckova Brodu, si povšimne kostry, která stojí na staré radnici. Vypráví se o ní tato povest: Pred mnoha a mnoha lety, nekdy v 15. století, Žižkovo vojsko pobilo Havlíckuv Brod, který se tenkrát nazýval Nemecký Brod. Nemecký Brod se dlouho vzpamatovával z tohoto útoku, ale nakonec mu byla uznána práva. Jihlava závidela práva Nemeckého Brodu a chtela se ho zbavit. Dlouho do noci se proto v Jihlave vymýšlelo, jak se Brodských zbavit. Nekdo navrhl všechny otrávit, další at je zase vypálí. Nakonec si odhlasovali, že Brodské vyplení. Jenže tu byl problém – jak se dostat za bránu mesta? Jihlavan David prohlásil: “Brodští mají hlásného Hnáta, je to takový budižknicemu a hlupák, který za pár grošu udelá vše. Myslím, že zde je jejich slabina.” S tím Jihlavané souhlasili. Toho rána roku 1472, co meli Jihlavští vtrhnout do mesta, mladé ženy praly prádlo. Vtom se jim zjevila dryáda, bájná bytost. Varovným hlasem promluvila: “Obyvatelé Nemeckého Brodu, hlásný Hnát vás zradil a ted, brzy ráno, vpustí Jihlavské do mesta, aby vás vyplenili. Rozhlaste to všem obyvatelum.” A pak se rozplynula. Ženy zustaly nejdríve jen tak stát a koukat. Ale pak se vzpamatovaly a probouzely ostatní obyvatele Brodu. Ovšem to už zrádce Hnát otvíral bránu Jihlavským. Ješteže bylo pár mužu na nohou a strhli Hnáta do príkopu drív, než otevrel bránu úplne. To se ví, že pár Jihlavských se dostalo za hradby mesta, ale to už je naštestí zatlacili na ústup obyvatelé Brodu.

Hlásného Hnáta cekala potupná smrt a jeho kostru pak pro výstrahu vyvesili na staré radnici. Kostra má v jedné ruce zvonek a ve druhé kosu, na níž je napsáno: “V kterou hodinu nevíš” (latinsky Qua hora nescis). Pravá socha kostlivce ale shorela a místo ní tam dnes stojí kostra drevená.

Leave a Reply

Přejít nahoru