Legendy města České Budějovice

V jihočeské metropoli jsou zajímavá místa, o nichž se po staletí vypravují četné pověsti a legendy. Na náměstí Přemysla Otakara II. narazíme poblíž Samsonovy kašny na kámen, který se nápadně liší od okolní dlažby. Je oblý a označený vytesaným křížkem. Říká se mu bludný, neboť podle pověsti ten, kdo ho překročí po deváté večer, bude bloudit ulicemi města až do rána a nenajde cestu domů. Také symbolizuje „zbloudění“ místního provaznického tovaryše Filipa, jenž se v době vlády Jiřího z Poděbrad přidal ke spiklencům kolem mečíře Němce připravujícího povstání proti králi. O spiknutí se ale dozvěděl městský hlásný, otec Filipovy dívky Markéty. Po prozrazení bylo devět lidí včetně Filipa zajato a popraveno. Právě na místě, kde si budeme prohlížet neobvyklý bludný kámen. Legendami je opředen klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí. Na jeho oltáři je umístěna fotokopie obrazu Madony, který byl přivezen z Itálie v roce 1410 a v budějovickém kostele instalován o osm let později. Madona prý kromě jiných zázraků uchránila Budějovice před Švédy a morem. Jiná legenda se váže ke kamenným chrličům na severní fasádě – žábě a drakovi. Podle jedné verze vylézají ze zdi, podle druhé se v ní naopak ztrácejí. V obou případech nastane konec světa, až svůj pohyb dokončí. Tři hrubě tesané masky na východním průčelí zbrojnice zvané Solnice, budovy nacházející se proti vedlejšímu vchodu do chrámu, údajně zobrazují lupiče. Ti dle pověsti vnikli do chrámu, přepadli jeptišku Aloisii a nutili ji prozradit místo s klášterním zlatem. Statečná Lojzička však zloděje přelstila – nalákala je na poháry a kříže z kočičího zlata do sakristie, kterou zvenčí zamkla a spustila povyk. K nemnoha dochovaným stavbám kdysi rozsáhlého českobudějovického opevnění patří věž Železná panna. Byla postavena v ohybu městských hradeb proti místu, kde se vlévá Malše do vltavského ramene. Železná panna je ovšem nejen název věže, ale i středověkého popravčího nástroje. Právě jím byl podle pověsti popraven Prokop z Dubného, který vedl oddíl na pomoc klášteru Zlatá Koruna ohroženého husity, avšak ve skutečnosti chtěl pomoci Žižkovi. Vojáci Prokopa přemohli, odvezli do „Budějic“, kde byl po rychlém soudu vsazen do výklenku ve zdi věže. Kat vzal za páku, ze zdi se vysunuly obruče s ostrými noži a nešťastníka objaly… Souvislý úsek středověkých hradeb s Železnou pannou a Otakarovou baštou neboli Otakarkou lze vidět v západní části historického jádra mezi Biskupskou ulicí a bývalým dominikánským klášterem.

Leave a Reply

Přejít nahoru