2010 28.08

Matesova abeceda

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Matesova abeceda
(Jiří Nevěčný, Alena Nevěčná)
Procvičujeme psaní tiskacích i psacích písmen.
Pracovní sešit s úkoly pro děti od 5 do 7 let.

Sešit obsahuje pracovní listy, které se soustřeďují na procvičení psaní tiskacích a psacích písmen celé české abecedy. Úkoly nejprve zábavnou formou uvolní ruku, tím se rozvíjí její jemná motorika, a zároveň si procvičí správné vedení čar a jednotlivé tahy písmen. Na rozdíl od běžných písanek úkoly nenabízejí jen samotné procvičování psaní písmenek, ale i množství hádanek, rozmanitých úkolů, cvičení na podporu a rozvoj logického myšlení, dále výtvarného cítění, trpělivosti, tvořivosti. Dítě se také nenásilnou a hravou formou učí rozpoznávat linie a tvary v každodenní realitě (v letu ptáků, ve vzorech pleteného svetru, ve slunečních paprscích), upevňuje si základy počítání a schopnost orientace na ploše.

Knížka Matesova abeceda je určena všem prvňáčkům, kteří se při výuce seznamují s písmeny české abecedy, ale využít ji mohou i rodiče děti předškolního věku, které se nenásilně seznámí s písmeny.

Každému písmenku abecedy je vždy věnována dvojice stran. V úkolech, které písmeno provázejí, se záměrně vyskytují předměty, jejichž názvy na uvedené písmeno začínají.

Doplňujícími otázkami a úkoly můžete dítěti pomoci v rozvoji schopnosti rozlišovat hlásku na začátku slova, což je důležitá dovednost, kterou je třeba procvičovat před nástupem do školy.

Před zahájením procvičování psaní můžete dítě motivovat i dalšími otázkami, souvisejícími s předmětem. Čím více otázek typu (K čemu slouží? Kde se s ním obvykle setkávám? Jakou mívá barvu? Slyšíš hlásku, která je na začátku, uvnitř, ale i na konci slova?), tím lépe. Motivujte dítě i ke slabikování slov. Děti můžou počet slabik znázornit také pomocí nějakých předmětů.

Dopřejte dítěti, aby si mohlo daný obrázek vybarvit či dokreslit. Podporujete jeho fantazii.
Pracovní listy můžete také využít i k procvičování jiných dovedností a činností, na první pohled nesouvisejících se psaním písmen. Například orientaci na ploše můžete rozvíjet otázkami typu: Co vidíš napravo od kytičky? Co je pod botou? Jinými otázkami můžeme procvičovat základní počty.

Motivujte děti i k tomu, aby se snažily vymyslet co možná nejvíce slov, začínajících na uvedené písmeno. Popřípadě můžete dítě vybídnout, aby se snažilo z názvů zobrazených předmětů složit větu apod.

Ukázka z knihy:

Ukázky z knihy Matesova abeceda (Portál 2010)
http://obchod.portal.cz/produkt/matesova-abeceda/

Publikoval(a) (4 802) 
Štítky: , , , , , , , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat