Jeden tam nepatří

Jeden z obrázků v rámečku tam nepatří (mezi zbývající). Zakroužkuj ho!