strana

ZPC 24. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Popis cviku:

  • Levá noha přitahuje pravé koleno k podložce, lopatky se dotýkají podložky.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

  • 2x opakování po 7“ levá strana
  • 2x opakování po 7“ pravá noha

ZPC 17. Vzpřimovač trupu

Popis cviku:

  • Mírný stoj rozkročný, ruce propnuty a vytaženy z ramen.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

  • 3x opakování po 5“ levá strana
  • 3x opakování po 5“ pravá strana

ZPC 06. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Popis cviku:

  • Leh na boku, levá ruka přitahuje koleno k pokrčené pravé noze k podložce. Pravá ruka leží natažená na podložce, hlava otočená vpravo.

Doporučená aplikace pro předškolní věk:

  • 2x opakování po 10“ levá strana
  • 2x opakování po 10“ pravá strana

Monotyp

Pomůcky: tiskařská barva (myslím, že by šla použít i tempera, ale ještě jsem to nevyzkoušela), váleček, podložka, tenký papír, tužka
Postup: Na podložku rozválíme tenkou vrstvu barvy. Tenký papír položíme na tuto barvu (už jím nesmíme hýbat!) a z druhé strany na něj tužkou nakreslíme obrázek- přitlačíme. Papír sejmeme, otočíme a obrázek je hotový. Pokud si obrázek první předkreslíte tužkou, tak papír na barvu pokládáte tak, aby byl náčrt nahoře a prázdná strana na barvě. Jednoduše náčrt obtáhnete. Na obtáhnutí můžeme použít třeba i druhou stranu štětce.

Obdélník

Dvě strany tu delší jsou
a dvě kratší zůstanou,
dveře, dopis, lednice
či na boty krabice.

Čtverec

Stejné jsou tu všechny strany,
čtyři rohy, čtyři hrany,
dlaždice či šachovnice
nebo kostka stavebnice.

Přejít nahoru