MP3 ukázka písniček (Myš a Maš)

Skupina Myš a Maš již od června 2007 vystupuje s živým vystoupením na různých místech a akcích. Podrobnosti o probíhajících a chystaných akcích najdete na www.mysamas.cz Vystoupení skupiny je možné objednat také soukromně (více v sekci: Vystoupení). Název Myš a Maš vznikl spojením dvou jmen maňásků-maskotů skupiny: Myška Myš a myšák Maš. Naše tvorba je snahou o obohacení repertoáru pro děti, přiblížení rozmanitých hudebních žánrů dětskému publiku. Písničky jsou sice určeny hlavně k pobavení a dovádění, ale také by měly dětem pomoci objevovat svět hudby a naučit je hravosti, tvořivosti a lásce k hudbě. Byli bychom rádi, kdyby si díky našim písničkám děti začaly s láskou zpívat a možná v sobě pěstovaly i svůj vlastní talent. Proto také v našem projektu probíhá soutěž ve třech úrovních: výtvarná, hudební a literární (více v sekci: Soutěž). Cílem projektu je děti nejen pobavit, ale i aktivně zapojit do dění. Naše snaha je nabídnout dětem nové podněty k tvořivé činnosti, rozšířit dětem oblast zájmů a smysluplně působit na jejich duševní rozvoj.

Leave a Reply

Přejít nahoru