Tys kluku pytlíku

Tys kluku pytlíku,
tys nám byl na mlíku.
Máma tě honila
okolo komína.

Táta tě chyt,
byls doma bit.
Koukals okýnkem,
dostals polínkem.

Leave a Reply

Přejít nahoru