Ordinace klasické homeopatie v Olomouci

Přínos homeopatie pro moderního člověka
” Zdraví není všechno, ale bez zdraví ničeho není.” Paracelsus

Co je to homeopatie ?

Homeopatie je velmi působivým příkladem ucelené metody lékařství. Její léčebný význam je nejvíce zřetelný v případech, kde klasická medicína již dosáhla svých léčebných hranic. Stejně tak ji volí lidé, kteří odmítají chemická léčiva a hledají efektivní přírodní způsob léčby.

Jedná se o jemnou, neinvazivní léčebnou metodu, která se řídí přesně definovanými postupy a kriterii pro výběr léku. Jinými slovy, lze říci, že homeopatie je systémem poznatků o zákonitostech individuálního vývoje organismu. Funguje na principu podobnosti: „similia similibus curantur” , aneb „podobné léčíme podobným”, což je přírodní zákon. Před více jak dvěma sty lety si ho povšiml německý lékař a chemik Samuel Hahnemann a zpřístupnil ho po nesčetných pokusech jako léčebný systém.

Nebudu podrobně popisovat způsob přípravy léků, o tom všem je možné se dočíst v homeopatické literatuře renomovaných autorů. I o skutečnosti, že léčebný arsenál homeopatie se skládá z látek rostlinného, živočišného i minerálního původu. A mnoho dalších detailů.

Co je však významné – jde o léčebnou metodu velmi prospěšnou pro moderního člověka i tím, že užívané léky nemají neblahé vedlejší účinky, jsou neškodné, nepůsobí alergicky a jejich dávky jsou voleny naprosto individuálně pro konkrétního pacienta

Význam individuality člověka pro homeopatickou léčbu

Základním východiskem v homeopatii je fakt, že jsme každý jiný, že disponujeme každý jinou životní silou, která na poruchy reaguje svým vlastním individuálním způsobem. Čili v závislosti na své konstituci budeme nějakým způsobem reagovat, nebo reagovat nebudeme. To, co někoho zničí, se jiného třeba ani nedotkne. A tak je pochopitelné, že někdo onemocní, zatímco druhý zůstává zdráv, i když (což je významné) mohou oba žít pod vlivem stejných okolností.

Existence nemoci je závislá na jednotlivci, na jeho náchylnosti a konstituci. Důkladným pozorováním projevů pacienta na všech úrovních (fyzické, funkční, mentální, emocionální) získá homeopat přesný individuální otisk eventuální nemoci a provádí výběr léku. S ohledem na individuální konstituci je tedy jasné, že dva lidé trpící stejnou potíží, mohou dostat zcela rozdílné léky.

Homeopatie jako obrana proti negativním civilizačním dopadům

Dnešní svět již ztratil svou původní čistotu, život v podmínkách moderní civilizace v mnoha oblastech života klade stále vyšší fyzické i psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným a psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita, nespavost a to vše vede k nejrůznějším systémovým poruchám. Jak se bránit ? Můžeme použít naše vlastní síly (plnohodnotná a vyvážená strava, kvalitní spánek, správný životní způsob, etické principy chování) nebo ztracenou rovnováhu navodit použitím homeopatického léku. Vhodně vybraná homeopatická léčiva dokážou podržet a posílit náš energetický potenciál. Působí jemně a vedou k rovnováze, která je nezbytná pro trvalý pocit pohody, svobody a štěstí.

Nesnadná cesta ke krásné léčebné metodě

Dovolím si poznamenat, že praktikovat homeopatii není snadné umění ani lehká věda. Vyžaduje roky vytrvalosti a praxe. Během dlouhého času homeopatického studia a školení si musí student osvojit postoje,dovednosti a znalosti nezbytné pro kompetentního homeopata. Obtížným úkolem dneška je výchova schopných homeopatů – praktiků. Je to velmi těžký úkol přesvědčit lidi při tak malém společenském a vědeckém uznání pro homeopatii, aby věnovali několik let nutnému studiu a pak podstoupili boj o to, jak rozumně žít z provozování praxe. Celostní pohled homeopatie s důrazem na celou osobu a kritika potlačujících účinků moderních léčiv nezapadají do konvenčního způsobu našeho uvažování. Vyskytuje se také názor, že homeopatie začne prosperovat, až když se objeví nějaký širší filozofický či vědecký průlomový názor, konzistentní s homeopatickým myšlením.

Nastolení zdraví není právo, které je možné určovat zákonem nebo pouhou medicínskou znalostí, ale je to kombinace mnoha faktorů – nejdůležitější je zřejmě podporovat pacienty, aby převzali větší díl zodpovědnosti za své vlastní zdraví a celkovou kvalitu svého života.

Zdraví z pohledu homeopata

Zdraví je dynamický stav rovnováhy, duševní i fyzické, v němž je jednotlivec schopen nastolit a udržovat zdraví bez závislosti na lécích, lékařích nebo jiné terapii. Je to cesta vedoucí ke svobodě a nezávislosti, zvýšenému vědomí na všech úrovních. Toto pojetí ovšem téměř napadá mnohé z výsledků moderní medicíny. Ta totiž existuje v ekonomické a politické realitě, kde závislost na výzkumech expertů bohužel vede ke stále se zvyšující medikalizaci každého životního aspektu.

To je výzva, která pro nás platí právě teď. Při stále narůstající spotřebě chemických léků chci upozornit na zcela nezastupitelné a oprávněné místo homeopatie v medicíně 2l. století .

MUDr. Zuzana Čajková
http://www.homeopatie-olomouc.cz

Leave a Reply

Přejít nahoru