Školička bruslení 1/10

Školička bruslení
Bruslím rád, led je můj kamarád

Záměr:

Přiblížit dětem tradiční zimní sport, který je na severu Čech velice rozšířen. Bruslařskou školičku na mateřských školách v Chomutově provozujeme již druhým rokem, chtěli bychom udržet tradici i do příštích let. Vše se nám daří ve spolupráci se Správou sportovních zařízení s.r.o. v Chomutově a Klubem ledního hokeje, který nám sponzorsky propůjčuje ledovou plochu a pomáhají nám při realizaci závěrečných bruslařských hrátek -,,Z pohádky do pohádky“. Těší nás, že již mnoho malých bruslařů vstoupilo do hokejových oddílů, kde se nadále věnují sportování.
Naším hlavním snažením je naučit děti, které mají zájem, základům bruslení na ledě a přiblížit jim i jejich rodičům možnost využití volného času i jiným způsobem, než jen sledováním televize, hraním bojových her na počítači nebo podnikáním celodenních sobotních výletů do supermarketů. Doufáme, že náš projekt otevře dětem i rodičům cestu k nadšení ze sportování a prohloubí kladné vztahy mezi mateřskými školami, dětmi a rodiči.

Cíl projektu:

Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dětí, podpora rozvoje pohybových, manipulačních a koordinačních dovedností 2omocí bruslení na ledě. Navázání dlouhodobé spolupráce se Správou sportovních zařízení a klubem ledního hokeje. Podporovat zdravý životní styl v mateřských školách a v rodině.

Dílčí cíle:

  1. Navázat spolupráci se sportovními kluby a Správou sportovních zařízení v Chomutově.
  2. Naučit děti hravou formou základy bruslení.
  3. Podporovat spolupráci s rodiči a zapojit rodiče do sportovních aktivit jejich dětí.
  4. Rozvíjet u dětí zdravou sebedůvěru a umění řešit problém- sportovní chování.
  5. Utvářet u dětí potřebu pohybu-sportování.

Očekávané kompetence:

  1. Rozvoj samostatnosti a sebedůvěry dítěte v sama sebe a kolektiv, začlenění se do kolektivu.
  2. Zdokonalování pohybových dovedností a rozvoj pohybových schopností.
  3. Vytvoření pravidelné potřeby pohybu,umět se těšit ze sportovních aktivit.
  4. Osvojení si správného životního stylu a základních bezpečnostních, organizačních a hygienických pravidel při sportování.
  5. Rozvoj obratnosti a vytrvalosti.

Kompletní dokument “Školička bruslení” bude ke stažení u posledního dílu (10).

Leave a Reply

Přejít nahoru