Záchranářství – nový trend dětských letních táborů?

Pomalu se blíží léto a s přibývajícími slunečními paprsky se téma letních dětských táborů stává pro mnohé rodiče velmi aktuálním. Fakt, že mezi nabídkou klasických letních táborů lze najít i mnohé specializované, už nikoho nepřekvapí. Mezi širokou nabídkou počítačových, jazykových, jezdeckých a podobně zaměřených táborů však stojí za zmínku jedna zajímavost – tábor záchranářský. Právě jeden takový tábor (s názvem Záchranná mise) pořádá už pátým rokem občanské sdružení Děti bez hranic. Více o nabídce táborů najdete na www.detibezhranic.cz. O zajímavém tématu záchranářství a jeho přiblížení dětem jsme si povídali s předsedou sdružení Mgr. Josefem Valterem.

Je záchranářství jako téma pro děti zajímavé?
Záchranářství je velmi atraktivní téma, a to pro všechny děti bez rozdílu věku nebo pohlaví. Děti láká nejen naučit se něco z první pomoci, ale i vidět „v akci“ hasiče, záchranku nebo policii, jejichž exhibice jsou součástí táborového programu. Záchranná mise je největší z našich táborů a i přesto je obsazena jako první. Pro velký zájem jsme základy záchranářství zařadili i do všech našich ostatních táborů a pro letošní rok jsme otevřeli dokonce druhý běh Záchranné mise, který se nám pomalu také plní. Když to tak půjde dál, budou ze všech dětí záchranáři.

Může být vůbec záchranářství pro děti k něčemu?
Samozřejmě ano, záchranářské zaměření letního tábora je pro děti přínosné. Z praxe známe několik případů, kdy dítě pomohlo prarodiči při nevolnosti nebo zraněnému kamarádovi, byť jen tím, že zavolalo na tísňovou linku. Dokonce prezident republiky každoročně ocení několik dětí za obětavé činy první pomoci. I když se z dětí po našem táboře nestanou profíci a nezapamatují si vše, co jim naši záchranáři řeknou a ukáží, aspoň k tomuto tématu „přičichnou“, dozvědí se, že vůbec nějaká první pomoc existuje a co to je. A i kdyby děti nebyly schopny první pomoc provést samy, v nejhorším případě si snad alespoň zapamatují telefonní číslo na záchranku. Osvojení první pomoci se samozřejmě zlepšuje s tím, když dítě podobný trénink absolvuje opakovaně.

Problematiku první pomoci mnohdy neovládají ani dospělí,
jakým způsobem ji chcete podat dětem?

Jakékoliv téma musíte dětem podat jinak než dospělým – nenáročnou a pokud možno hravou a zábavnou formou. Klademe důraz na to, že nejlépe si zapamatujeme to, co si sami zkusíme, netlačíme tedy záchranářství formou nezáživných přednášek, ale her. To, co děti názorně vidí a mohou si zkusit při ukázkách záchranářů, si samy vyzkouší v terénu při bojovkách v lese. Zde se setkávají s fingovanými zraněními (náš záchranář Standa umí na figurantovi za pomoci maskérských plastelín a barviček velmi dobře nasimulovat prakticky jakékoliv zranění), děti v týmu musejí analyzovat situaci a adekvátně reagovat, jako by situace byla reálná, a to nejde jen o samotné ošetření zraněného, ale o rozdělení úkolů jako například odvedení plačících osob opodál od raněných, přivolání pomoci a tak dále. Na našich stránkách www.detibezhranic.cz najdete fotografie z těchto vzdělávacích táborových her. Ačkoliv tyto situace děti berou jako hru, věřím, že v nich zůstane něco, co by v případě nutnosti byly schopny použít, nebo alespoň nepanikařit, zavolat na tísňovou linku a přivolat pomoc.

Leave a Reply

Přejít nahoru