2009 21.08

Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

zpivame-hrajeme-s-nejmensimHry s hlasem

Pomocí her a zábavných činností můžeme děti už od nejútlejšího věku seznamovat se zvuky a rytmem, naučit je naslouchat hudbě a vést je k aktivnímu zpěvu.

Skáčeme jeden po druhém (věk 5+)

Postavíme se s dítětem proti sobě a zkusíme střídavě vyskakovat mírně nad zem. Vydržíte se pravidelně střídat? Pokud se vám to alespoň chvilku daří, zažíváte to, čemu se v hudbě říká pulzace.

Pravidelnou pulzaci můžeme zkoušet také tleskáním – střídavě tleskne jednou matka, jednou dítě… (pokusíme se zachovat stálé tempo, tedy nezrychlovat ani nezpomalovat).

VYJÁDŘENÍ SMĚRU MELODIE POHYBEM

Otázka a odpověď (věk 5+)

Děti rády používají zástupná slova a jimi hovoří – provokujme tedy jejich fantazii. Například zazpíváme otázku tak, aby melodie při ní v závěru stoupala: júú-úú? A pohybem ruky zdola nahoru naznačíme směr melodie. Děti odpovídají sklouznutím hlasu shora dolů: jú-ú (né-é, jó-ó apod.) a spolu s námi provázejí směr melodie pohybem ruky, tentokrát shora dolů.

Pohyb podle zvuku (věk 6+)

Stoupání a klesání melodie se naučí děti rozlišovat při společné hře: nejprve zpíváme spolu s dítětem klouzavou melodii nahoru a dolů a oba pohybem ruky naznačujeme její směr.

Pak dospělý nezpívá, jen rukou naznačuje pohyb (nahoru – dolů), a dítě mění výšku hlasu podle jeho ukazování (meluzína stoupá – klesá). Nejtěžší je, když dítě naslouchá zpěvu dospělého a samo rukou naznačuje slyšené výškové proměny melodie (nahoru, dolů, rovně).

Je vhodné, aby děti směr meluzíny také slovně popsaly – klesá, stoupá, leží (tj. ustálila se na určité výšce).

Koulovačka (věk 6+)

Pohybem ruky naznačíme hod sněhovou koulí a současně zpíváme vyšší tón na bom. Dítě hází imaginární kouli zpět a přitom na bom zpívá slyšený tón. Pokud se mu nepodaří vrátit stejný tón, uděláme sirénu – dítě ji zopakuje a my vzápětí ihned hodíme kouli na bom. Navozený zpěvní hlas pomůže dítěti vrátit nám vysoký tón (zpívající kouli) zpátky. Později můžeme „hodit“ dva, tři tóny nebo i krátký úryvek melodie.

Zvířátka se domlouvají (věk 5+)

Domlouváme se jako dva koníčci, žabky, kukačky… Dialogické hry probouzejí k činnosti rty, čelist a jazyk. Např. odfrknutí koně uvolní málo pružné rty, každé kva rozmlouvajících žabek uvolní čelist a donutí poskočit bříško. Obdobně účinkuje i kukaččino ku-ku, při němž se našpulí rty, uvolní se čelist a poskočí bříško.

Ukázka z knihy Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími (Portál)
http://obchod.portal.cz/produkt/zpivame-a-hrajeme-si-s-nejmensimi/

Publikoval(a) (1 419) 
Štítky: , , , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat