Ateliér výtvarných nápadů – Jitka Horová

atelier_vytvarnych_napaduBarevná ekologie
Vítáme vás v kouzelné říši ekologického výtvarnictví. V knize Ateliér výtvarných nápadů najdete kalendářně členěnou kolekci nových výtvarných námětů a jednoduchých postupů pro moderní environmentální výchovu. Významnou předností tohoto uspořádání je snadné vyhledávání jednotlivých ročních období a tradičních svátečních příležitostí i malých zastavení k oslavám mezinárodních a světových dní.

Jaký má umělecká recyklace význam? Obohacuje výtvarnou tvorbu o nové techniky, podněty a zkušenosti, přináší rozšíření a zpestření tradiční výtvarné tvorby. Rozvíjí zručnost, dovednost a fantazii. Učí základním principům hospodaření s odpady.

Seznamuje s tříděním, shromažďováním a přetvářením odpadových materiálů a s jejich novým využíváním. Vede ke skromnosti, hospodárnosti a ohleduplnosti.

Vytváří terapeutický program poskytující rozsáhlé možnosti alternativního výtvarného vyjádření, experimentování a vývoje nových postupů, založený na dostupnosti a finanční nenáročnosti materiálu.

Napomáhá ochraně přírody a životního prostředí redukováním odpadových materiálů a omezením nákupů. Podporuje souvislosti estetické a ekologické výchovy.

Navazuje na principy výtvarných řemesel, lidových tradic a terapeutických technik, současně vyjadřuje soudobou situaci a její vývoj.

Uvedené techniky a postupy pro výtvarné proměny odpadových materiálů jsou velice jednoduché. V případě potřeby je možné je dále zjednodušit, přizpůsobit nebo zkrátit. Připravíme si obvyklé pomůcky, které patří k běžnému vybavení výtvarné dílny: nůžky, lepidlo, tužky, barvy a štětce. Základní vybavení můžeme rozšířit o sešívačku, dírkovačku a tvarové razníky.

Shromáždíme dostupný materiál: noviny, časopisy, reklamní letáky, skartovaný papír, krabice, krabičky, ruličky, kelímky, sklenice od kompotů, textilie a klacíky. Právě teď přišla chvíle pro přerod obyčejných a nepotřebných věcí v krásné a užitečné.

predskolalci-atelier napadu-21-8

Půvabné dětské kresby a malby upřednostníme před okopírovanými šablonami, zkušenějším výtvarníkům umožníme realizaci vlastních metod a nápadů. Lepené spoje v mnoha případech nahradíme svázáním, sešitím kancelářskou sešívačkou, nasazením do zástřihů nebo jen prostým sestavením.

Ukázka z knihy Ateliér výtvarných nápadů (Portál)
http://obchod.portal.cz/produkt/atelier-vytvarnych-napadu/

Leave a Reply

Přejít nahoru