2010 03.02

Cvičení pro rozvoj řeči

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Cvičení pro rozvoj řeči
Náměty pro více než sto zábavných činností slouží učitelkám v mateřských školách i rodičům k podpoře vývoje řeči dětí raného věku. Logopedům umožňuje přehledné zhodnocení oblastí, v nichž má dítě problémy, a naplánování vhodného terapeutického postupu. Rodiče i vychovatelé mohou knihu využít také při nápravě těžších poruch řeči, které lze zachytit již v batolecím věku dítěte, a při práci s dětmi s poruchami sluchu. Autorky kladou důraz na to, aby se cvičení mohla přirozeně začlenit do každodenních činností a her dítěte.

Co je to sluchové rozlišování?
Hry zaměřené na sluchové rozlišování rozvíjejí schopnost dítěte slyšet pomocí zlepšení vnímání malých rozdílů mezi zvuky. Prostřednictvím těchto her se děti mohou naučit rozlišovat mezi jednotlivými zvuky. Hry v této kapitole mají za cíl rozvinout rozlišovací schopnosti pomocí poslouchání řady zvuků.

Proč je důležité sluchové rozlišování zlepšit?
Když děti poslouchají malé rozdíly mezi zvuky, učí se určovat rozdíly ve výšce tónu (vysoký/ nízký), v hlasitosti tónu (hlasitý/tichý), v délce tónu (dlouhý/krátký) a v tempu (rychlé/ pomalé). Naučit se rozeznat tyto rozdíly je užitečné pro porozumění mluvené řeči a také to usnadní komunikaci prostřednictvím hudby a tance.

Jak lze sluchové rozlišování zlepšit?
Kromě specifických her může dětem v rozlišování rozdílů mezi zvuky (například hlasitý a tichý nebo vysoký a nízký) pomoci i to, když je upozorníte na zvuky v okolí a budete o nich hovořit.

Semafor
Červená: Stát (jednou udeřte na tamburínu)!
Oranžová: Připravit (bubnujte prsty na tamburínu)!
Zelená: Teď (zatřeste tamburínou)!
Začněte nejdřív se „Stát“ a „Teď“. Když chrastíte tamburínou, děti mohou chodit nebo běhat po místnosti a dělat, že řídí auto. Udeříte-li na tamburínu jednou, děti mají „zmrznout“. Nyní přidejte zvuk pro „Připravit“. Když bubnujete prsty na tamburínu, děti mají běhat na místě. Takže oranžová znamená běhat na místě, zelená běhat po místnosti a červená znamená zastavit se a ani se nepohnout.

Chyťte medvěda
Jedno dítě může „lovit plyšového medvěda“, který je schovaný v místnosti. Další děti hrají na své nástroje nahlas, když je „lovec“ blízko medvěda, a potichu, když je daleko.

Předměty
Vyberte dvě výrazně odlišná slova, například: míč (jedna slabika) a telefon (tři slabiky). Na dva papíry nakreslete jednoduché obrázky žebříku; na vrchol žebříků nakreslete vybrané předměty.
Na dolní konec žebříků umístěte figurky nebo hrací kameny. Podle toho, jaké slovo řeknete, dítě postoupí příslušnou figurkou na žebříku o stupeň dále. Když je figurka nahoře, dejte dítěti drobnou odměnu.
Pomůcky: dva listy papíru, tužky a pastelky, dvě figurky nebo dva hrací kameny.

Oblečení
Začněte tím, že vyberete dvě slova s různým počtem slabik, například:
šaty (dvě slabiky) a polobotky (čtyři slabiky). Podle toho, jaké slovo řeknete, dítě přilepí příslušnou část oblečení na jednu z figurín. Také může oblečení vybarvit nebo ho pověsit na prádelní šňůru.
Pomůcky: postavy chlapců a dívek vystřižené z tvrdého papíru a oblečky, které jim lze oblékat.

Skupinové hry
Tyto hry lze hrát se dvěma nebo více dětmi či dospělými.
Kdo má zvířátko?
Nechte dítě, a_ dá každému obrázek. Hovořte o tom, například: „Táta dostal krávu – búú!“ Každý člověk může napodobovat svůj obrázek, aby bylo snadnější si ho zapamatovat. Otočte obrázky lícovou stranou dolů a sledujte, jestli si dítě pamatuje, kdo má jaký obrázek; ptejte se třeba: „Kdo dostal krávu?“ Jinou možností je obrázky zamíchat a požádat dítě, aby je vrátilo správným osobám. Postupně přidávejte více obrázků, aby měl každý člověk dva nebo tři.
Pomůcky: tři až šest různých obrázků zvířat, například kráva, prase a kůň.

Výměna míst
Malá skupina dětí si sedne do kruhu na židle. Každému dítěti dejte nějakou součást oblečení. Hovořte o tom, co má každé dítě na sobě. Vyzvěte všechny děti, aby si zapamatovaly svou část oblečení a pak ji daly pod židli. Zvolejte jména dvou částí oblečení. Děti, kterým patří, si je mají obléci a vyměnit si místa. Hra bude náročnější, vyvoláte-li více druhů oblečení. Na závěr dejte všechno oblečení doprostřed kruhu a sledujte, zda si děti pamatují, které oblečení komu patří.
Pomůcky: součást oblečení pro každé dítě, například klobouk, rukavice, sluneční brýle, šátek.

Ukázky z knihy Cvičení pro rozvoj řeči (Portál 2010)
http://obchod.portal.cz/produkt/cviceni-pro-rozvoj-reci/

Publikoval(a) (6 818) 
Štítky: , , , , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat