2010 04.07

Školička bruslení 10/10

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Šestá fáze: Jízda vzad

Vzad můžeme jezdit více způsoby, pro které je společné to, že nezdviháme nohy od ledu. Základní postavení je podřep, mírný předklon, pánev protlačujeme vpřed. Nezapomeneme občas otočit hlavu vzad a podívat se za sebe.

Vzad nejčastěji jezdíme způsoby:

“Rybičky” buřtíky – dvojoporová fáze, nohy nezdviháme od ledu, zatížení obou bruslí je rovnoměrné. Nohy vytočíme patami od sebe a opřeme se o vnitřní hrany bruslí. Kolena tlačíme k sobě, pánev protlačujeme vpřed a bráníme se odrazu zoubky. Po odrazu nohy obloukem spojujeme do základního postoje a využíváme skluz.

Nejčastější chyby:

  • Rychlé a krátké rybičky za sebou, přenášení váhy těla na špičky, malý podřep, velký předklon.

“Vlnky” – jízda vzad v souběžných vlnovkách. Odrazíme se levou nohou, po odrazu nohu přisuneme k pravé a provedeme odraz pravou nohou. Po skončení odrazu přitáhneme pravou nohu k jedoucí a nastává opět odraz levou nohou. Váhu těla pravidelně přenášíme z nohy ny nohu.

Nejčastější chyby:

  • Rychlé a krátké oblouky, napjatá kolena, přenášení váhy těla na špičky bruslí, nedostatečné přenášení váhy z nohy na nohu.

Jízdu vzad nacvičujeme nejprve ve dvojicích, poté samostatně (soutěže), hry podobné jako u jízdy.

Použitá literatura

  • Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  • Metodika bruslení z UK Praha
  • Dvořáková, H.: Sportujeme s nejmenšími dětmi. Praha: Olympia, 2001
  • Brtník, J.:Neuman,J: Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál, 1999
  • Zimmerová,R: Netradiční sportovní činnosti. Praha: Portál, 2001
  • Článek – Bižová, T: Zimní sporty aneb Začínáme bruslit.
    Metodický portál: www.rvp.cz/clanek/2/20

PDF dokument ke stažení: skolicka brusleni – predskolaci
Další dokumenty najdete na stránce ke stažení

Publikoval(a) (381) 
Štítky: , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat