Pracovní listy – témata

Elektronická kniha č.6 Bajky a nebajky

E-knihu Bajky a nebajky pro Vás a Vaše děti napsaly studentky SPgŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách. Jako budoucí paní učitelky v mateřských školkách Vám autorky přinášejí své nápady pro výchovu a vzdělávání dětí.

 • Každý text je uvozen příslovím, rčením, od kterého se dále odvíjí jednoduchý příběh.
 • V textech nechybí mravní ponaučení.
 • O tom, zdali dítě poslouchalo a správně vnímalo text, se můžete přesvědčit pomocí tří jednoduchých otázek, které jsou za textem.
 • Dále v e-knize najdete pracovní listy, které jsou zaměřeny na grafomotoriku a logické vyvozování.

Elektronická kniha č.2 Pohádky

Proč vznikla e-kniha č.2 Pohádky?
Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely.

Komu je e-kniha určena?
Všem, kteří věnují čas rozvoji a vzdělávání dětí. To znamená nejen pro pedagogické pracovníky v mateřské škole, ale i pro rodiče, „hrající si“ s dětmi doma, apod.

Co obsahuje e-kniha?

 • Pohádky – inspirují fantazii dětí a probouzí jejich představivost.
 • Básničky – originální (autorské) básničky doprovázené pohybovou činností.
 • Pracovní listy – náměty k rozvoji dovedností potřebných pro přípravu do školy.

Stahovat e-knihu můžete na stránce: Obsah – Ke stažení

Podzimní drak

Uvedené digitální učební materiály jsou dostupné z http://dum.rvp.cz Metodický portál ISSN 1802-4785. Rozšiřovat odvozená díla lze pouze za podmínek identické licence původního díla a pro nevýdělečné účely.

 • neni_drak_jako_drak_1 (autor: Eva Pipková)
 • neni_drak_jako_drak_2 (autor: Eva Pipková)
  Pracovní listy zaměřené na rozvoj slovní zásoby dětí, poznávání a užívání homonym.
 • rymovani (autor: Klára Soldánová)
  Úkolem žáka je vymyslet slovo, které se rýmuje s předloženými,
  a současně jej nakreslit. Např. hůl-stůl-? (kůl, vůl, půl).

Vybarvi políčka

Vybarvi políčka stejnými barvami podle puntíků, které jsou v nich. Co je na obrázku?

Hledej páry

 • Karty 1A, 2A, 3A vytiskněte a ponechejte v celku.
 • Karty 1B, 2B, 3B rozstříhejte na jednotlivé kartičky.
 • Jednotlivé kartičky pak děti přiřazují na správná místa velké karty.


Péče o zdraví (pracovní listy)

Uvedené digitální učební materiály jsou dostupné z http://dum.rvp.cz Metodický portál ISSN 1802-4785. Rozšiřovat odvozená díla lze pouze za podmínek identické licence původního díla a pro nevýdělečné účely.

Pracovní listy (smyslové vnímání)

Uvedené digitální učební materiály jsou dostupné z http://dum.rvp.cz Metodický portál ISSN 1802-4785. Rozšiřovat odvozená díla lze pouze za podmínek identické licence původního díla a pro nevýdělečné účely.


Přejít nahoru