Pannu

O zkamenělé princezně na Boru

Celému Kladskému pomezí vévodí majestátní stolová hor Bor. Její temeno je pokryto množstvím skal a údolí, což dohromady tvoří bludiště kamenného města. V divokých borských skalách měl kdysi překrásný palác mocný čaroděj. Měl jedinou dceru Jelenu, kterou rozmazloval. Princezna byla pánovitá a haštěřivá. O její kráse se dozvěděl i Krakonoš. Začal na Bor zajíždět, aby získal …

Véno, Véno, podej vanu

Véno, Véno, podej vanu,
vykoupáme malou pannu.
Tu je voda, tu je vana,
už je panna vykoupaná.

Přejít nahoru