Řeže táta dříví

Řeže táta dříví,
Řehoř se jen diví.
Říká tiše: Řízi, říz,
jen aby se neuříz!