Břeclavsko: O dubu

Podle pověsti se právě na tomto místě zjevila Panna Maria jednomu vojákovi. Na památku zjevení byl na strom zavěšen obrázek Panny Marie s letopočtem 1757. Aby byl obraz uchráněn před povětrnostními vlivy, bylo rozhodnuto, že bude přemístěn do kostela v Moravské Nové Vsi. Když byl obraz převážen v doprovodu kněží a věřících, průvod dojel do středu obce nad kostel, koně se zastavili a nemohli pokračovat v cestě. Bylo tedy rozhodnuto, že obraz zůstane v Týnci, v kostele na oltáři. Na dub byl umístěn jiný obraz, malovaný na dřevě. Když časem sešel, nechal obecní výbor v roce 1859 v Kroměříži namalovat nový obraz z plechu. V roce 1938 byl obraz restaurován akademickým malířem Antonínem Tomkem, později jej opravil také Vlastislav Salajka. Po příhodě s obrazem se Týnec stal poutním místem, kam chodívali poutníci nejen z Břeclavska, ale i Slovenska. Bývala to nejslavnější pouť v širokém okolí a jediná na Podluží. K dubu, jehož věk se odhaduje na více než 400 let, se rovněž váže pověst – když se ve velmi košaté koruně objevili suché větve zasahující až na cestu, bylo rozhodnuto o jeho poražení. Jakmile pilou zařezali do stromu, začala a z rány téct krev a z koruny se ozval hlas: “Neřež, když nesadils.” Proto byl dub ponechán. Kapličku pod stromem nechali postavit v roce 1891 manželé Františka a Šimon. Dnes o ni svědomitě pečuje Marie Kučerová s pomocí Anny Kopuleté a Emilie Jančálkové.

Leave a Reply

Přejít nahoru