Hra na důvěru

Nejprve vytvořit kruh tak, že se chytneme za ruce, srovnáme z oválu do kruhu a pak se pustíme. Vedoucí naslepo určí jednoho, který z obvodu kruhu udělá krok dovnitř a zavře oči. Nejbližší osoba stojící za ním (při vysvětlování nejprve sám vedoucí) k němu přistoupí a dotykem, mírným tlakem (nestrkat, netlačit) do zad mu předá impuls, kterým směrem v kruhu se poslepu vydat. On jde tím směrem bez předpažených rukou, pokud možno nezpomaluje a překonává strach, důvěřuje, vždy je někdo, kdo jej na obvodu kruhu zastaví, aby si neublížil, kdo jej otočí, udá nový směr a nenásilně vyšle zpět do kruhu (Před jeho vysláním zpět do kruhu ho lze zatočit, zamotat, aby ztratil orientaci v prostoru vycítit, jestli je to možné.). Po nějakém čase (například na pokyn vedoucího) se slepý vymění se svým “zabržďovatelem”. V roli nevidomého se prostřídají pokud možno všichni. Pro průběh cvičení je zapotřebí ticha. Vhodné pro děti od 5 let. Rozvoj kooperace a smyslového vnímání.

Leave a Reply

Přejít nahoru