Hra s padákem

Využití: Padák patří mezi netradiční, v současnosti velmi oblíbené, náčiní. Hudebně pohybové hry s padákem mohou hrát děti v mateřských školách.

Směřujeme ke kompetencím: Rozvíjet pohybové dovednosti, koordinovat pohyb s rytmem, zvládat prostorovou orientaci, správně reagovat na signály, spolupracovat, rozvoj fyzické obratnosti, rychlosti.

Činnosti: Manipulace s padákem, rytmizace chůze a běh v prostoru, říkadla, zpěv.
Pomůcky a potřeby: Padák, říkadla.

Leave a Reply

Přejít nahoru