Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením

Autorkou knihy je Sarah Newman – matka dítěte s opožděným vývojem a autismem. Na základě svých zkušeností a konzultací s odborníky a rodiči vytvořila knihu, která nabízí jednoduché ověřené činnosti podporující vývoj dítěte. Dovednosti jsou rozděleny do pěti skupin – kognitivní, pohybové, smyslové, sociální a emoční. V každé kapitole je naznačen typický vývoj a potom jsou uvedeny hry a činnosti, které tento vývoj podněcují. Vychovatel si tedy může sám určit, co dítě zvládá a co je třeba začít rozvíjet. Publikaci uvítají nejen rodiče handicapovaných dětí, ale všichni, kdo pečují o děti s postižením.

Obrázkový rozvrh činností
Pro děti, které mají rády pevnou strukturu a špatně snášejí, nemají-li přesně vymezený sled událostí, bývají velmi užitečné obrázkové rozvrhy činností. Doporučuje se forma obrázků seřazených na tabuli ve sledu, v jakém za sebou budou činnosti na nich zobrazené následovat. Děti tak získají jasný přehled o tom, co je daný den čeká.
S tímto systémem velmi podrobně pracuje program TEACCH. Byl navržen pro děti s autismem a děti, které mají problémy s komunikací. Jedná se o velmi propracovaný, a tudíž i složitý program. Je však velmi úspěšný, proto se vám na dalších řádcích budu snažit stručně a srozumitelně vysvětlit, co obnáší a jak si ho můžete přizpůsobit svým potřebám.
Obrázkový rozvrh činností může zahrnovat celý den (rozdělený na dopoledne, poledne, odpoledne, večer a ukládání ke spánku), nebo jen několik hodin, záleží na tom, co přesně dítě potřebuje.
Osvědčuje se použít tabuli ze dřeva, na niž se přilepí či přitluče několik proužků suchého zipu. Rozvrh by měl být organizovaný zprava doleva nebo shora dolů.
Pro každou aktivitu během dne nakreslete symbol, připravte si fotku nebo najděte třeba v časopise vhodný obrázek. Větší děti mohou pracovat přímo se slovy.
Na obrázek se připevní druhá část suchého zipu. Materiál na výrobu karet a způsob zpracování samozřejmě není nijak omezen, nápadům se meze nekladou. Podle úrovně chápání dítěte se postupuje od konkrétních předmětů, které se později nahrazují symboly:

  • Nejprve se na tabuli připevní jeden z předmětů, s nímž se daná činnost provádí, například symbolem snídaně může být lžička, pro plavání lze užít plovací kruh, pro nákup třeba tašku. Na předměty připevněte suchý zip, a je to.
  • V další fázi se používají fotografie činnosti, případně fotografie vašeho dítěte, jak danou činnost samo provádí. Symbolem stacionáře může být například fotka dítěte získaná při hře s dětmi ve stacionáři, symbolem nákupu se stane fotka dítěte v nákupním vozíku.
  • Potom se na tabuli připevňují jednoduché schematické obrázky, například miska s cereáliemi coby symbol snídaně.
  • V další etapě se mohou použít symboly či spíš ikony Makatonu, což je systém jednoduchých grafických symbolů a znaků doprovázejících řeč. Znaky jsou odvozené z britské znakové řeči pro neslyšící a byly upraveny tak, aby dětem co nejvíc vyhovovaly, například drobné pohyby pažemi byly nahrazeny nápadnými pohyby. Děti se tak učí komunikovat na základě vnímání více smysly. Makaton obsahuje jen nejdůležitější slova ve větě, nikoli všechna slova. Například věta „Chceš napít?“ se znázorní pouze výrazem pro „pít“.
  • Poslední fází jsou slova.

Bude-li rozvrh činností dítěti vyhovovat, dejte dítěti čas, aby se s ním naučilo pracovat. Až budete mít pocit, že je připravené, posuňte se do další fáze. Doporučuji vám, abyste při přechodech do dalších fází vždy po určitou dobu využívali kombinaci metod z končící i začínající fáze.
Zpočátku se vám může zdát, že tolik obrázků ani nemůžete sehnat, ale sami uvidíte, že děti zase tolik aktivit nemají, takže zpravidla nebudete muset připravovat víc než patnáct karet. A když se objeví něco nového, snadno vyrobíte kartu s vykřičníkem, aby i dítě jasně vidělo, že dojde ke změně.
S rozvrhem pracujte v průběhu celého dne, ukazujte dítěti, co právě provádíte a co budete dělat pak, aby skutečně dobře pochopilo, k čemu je obrázkový rozvrh dobrý, a především aby si uvědomilo, že všechno má nějaký řád. A jakmile nějakou činnost ukončíte, sundejte její symbol z tabule.

Ukázka z knihy Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením (Portál)
http://obchod.portal.cz/produkt/hry-a-cinnosti-pro-vyvoj-ditete-s-postizenim/

Leave a Reply

Přejít nahoru