Pohybová hra: Kdo dřív?

Zaměření: střídání obměn chůze, běhu, skoků a lezení na signál a s předmětem v ruce, pohotová reakce na změny, obměny přirozených cvičení bez náčiní i s náčiním

Pomůcky: 3 lana (švihadla), kroužky, drátěnky (molitanové houby)

Popis: Na střed i oba okraje hrací plochy položíme lano. Za obě lana po stranách se postaví řada dětí. Po obou stranách lana ve středu plochy položíme řadu kroužků. Každé dítě drží drátěnku (molitanovou houbu nebo jiný drobný předmět). Na povel či zvolený signál děti běží ke středu hrací plochy a položí předmět do kroužku vedle lana (na svá polovině hrací plochy) a co nejrychleji běží zpět. Která řada dětí stojí dříve a v klidu za svým lanem, vyhrává.

Na další signál se děti opět snaží co nejrychleji dostat ke středu – ke kroužkům, kde uchopí předmět, a opět co nejrychleji běží na své stanoviště.

Hru několikrát opakujeme. Při přesunu ze stanoviště ke středu střídáme obměny lezení, chůze, běhu i skoku, bez náčiní i s náčiním: např. s koulením předmětu před sebou, lezení po třech – v jedné ruce dítě drží předmět, lezení s předmětem na břiše, na zádech, plazení s předmětem na břiše apod.Od středu hrací plochy zpět na stanoviště děti vždy běží.

Metodická doporučení: Před zařazením hry je vhodné procvičit s dětmi reakci na různé povely a signály. Hra rovněž předpokládá zvládnutí základních pohybových dovedností (lezení, chůze, běh a skok) v jednoduché formě i v různých obměnách.

Podmínkou vítězství celé skupiny není pouze rychlost, ale dodržení pravidel:

  • zahájit pohyb ze stanoviště až po zaznění povelu
  • dodržet stanovený způsob pohybu
  • stát na stanovišti v klidu

Obměna: Do středu hrací plochy položíme dvě lana ve vzdálenosti 20-40 cm od sebe.Předměty děti pokládají do prostoru mezi nimi. Varianta je náročnější na postřeh, orientaci, děti nemají „ pevný bod“, kam svůj předmět položí.

Leave a Reply

Přejít nahoru