Myslivec

Kdo je hajný – myslivec?
To je dobře známá věc.
Ochraňuje zvířátka a les,
na pytláky pouští děs!

Leave a Reply

Přejít nahoru