Na myslivce

Úkol: hod horním obloukem na pohyblivý cíl
Pomůcky: dva míče, křída
Organizace: dva myslivci, ostatní děti představují zvířátka

Popis hry: Určíme velikost hřiště a omezíme ho čarou. Hřiště představuje les. Až na dvě děti, které jsou mimo tento prostor, jsou všechny děti uvnitř lesa a představují honěnou zvěř. Dvě určené děti stojí mimo les a představují myslivce. Každé má v ruce míč a na povel začne střílet-házet míč na nohy pobíhajících dětí. Podaří-li se jim to, zasažené dítě odchází na určenou lavičku a je úlovkem. Je dobře, stojí-li myslivci na protilehlé straně hřiště. Myslivci mezi sebou závodí, který zasáhne více zvěře. Po každém vystřelení si každý myslivec dojde pro svůj míč a vrací se na své stanoviště.. Po trojím vystřelení určíme vítěze a vybíráme další dvojici.

Pravidla :
1. Střílet se smí jen na povel a jen horním obloukem.
2. Smí se mířit jen na nohy.
3. Zasažené děti vystupují z hřiště na určená místa.

Metodické pokyny: Děti představující zvěř můžeme rozdělit a označit. (nepřekážejícím symbolickým převlekem) Házíme větším lehkým míčem, k dispozici může mít každý myslivec míče tři, aby se hra zrychlila nebo pomocníky na přinášení míčů. Poučíme děti,proč mají střílet jen na nohy.

Leave a Reply

Přejít nahoru