2012 18.06

Nový zákon o souhlasu rodičů s ošetřením dítěte je noční můrou provozovatelů dětských táborů!

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Tak trochu Kocourkov připomíná nový absurdní zákon, který lékařům nařizuje ošetřit dítě jen v případě, že mají písemný souhlas obou rodičů. Tato norma je sice zatím ještě v plenkách, do platnosti totiž vstoupila teprve prvního dubna letošního roku, ale už stihla napáchat hodně zmatků a nepříjemností. Zákon je totiž definován velmi nejasně a lze si ho vyložit v podstatě jakkoliv. Podle ministerstva zdravotnictví je souhlas obou rodičů potřebný jen k vážným zákrokům, avšak z textu zákona není možné jasně určit, která situace svou závažností souhlas vyžaduje, a která ne. Někteří lékaři, kteří se bojí následných soudních sporů, tak pro jistotu na souhlasu obou rodičů trvají i u méně závažných ošetření, přesto, že jim to zkomplikuje práci a v krajních případech to může i značně zkomplikovat stav dětského pacienta.

I u závažnějších zákroků, kde by se toto nařízení dalo pochopit, však může být tato podmínka kontraproduktivní a jistým způsobem také popírat základní etické principy lékařského povolání. Každý praktikující lékař se složením Hippokratovy přísahy zavázal činit veškeré lékařské úkony jen ve prospěch nemocného. Není však výjimkou, že se čekání na souhlas rodičů z různých důvodů protahuje, a zejména v případech, kdy jde o minuty, se zdá velmi absurdní, že lékař nesmí konat ve prospěch nemocného, ale vyčkává, aby vyhověl zákonu.

Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, například na liberecku došlo k případu, kdy se rodiče neshodli na způsobu pomoci svému malému synkovi, který se dusil. Jen díky duchapřítomnosti záchranáře, který nečekal na svolení rodičů a chlapci podal lék s kortikoidy, dítě přežilo. Pokud by však mělo být zákonu učiněno zadost, mohl by se lékař, ač dítěti zachránil život, následkem svého rozhodnutí potýkat s žalobou.

Proti zákonu se ihned ostře postavili jak lékaři, tak i pacienti, a společnými silami se snaží přimět ministerstvo zdravotnictví, aby podalo návrh na zrušení zákona nebo alespoň jeho novelizaci a zpřesnění. Přesto, že se ministr už chytil za hlavu a vyjádřil svůj záměr toto nařízení na podzim letošního roku zrušit, dá se čekat, že největší zmatky a nepříjemnosti teprve napáchá. Kvapem se totiž blíží letní prázdniny, které podstatná část dětí a neplnoleté mládeže tráví například na letních táborech, sportovních soustředěních a jiných dětských pobytových akcích. A právě v létě bude tento zákon ještě, bohužel, v platnosti. To dělá těžkou hlavu všem provozovatelům dětských táborů. „Při jakémkoliv úrazu nebo nemoci během našeho tábora samozřejmě ihned informujeme rodiče dítěte, že bylo patřičně ošetřeno a jaký je další léčebný postup. Ale vzhledem k tomu, že naše tábory jsou minimálně hodinu cesty vzdálené od bydliště dětí, nedá se počítat například s tím, že se oba rodiče ihned dostaví třeba během noci se souhlasem k operaci slepého střeva a bude prostě bezpodmínečně nutné, aby se lékař rozhodl k operaci bez jejich souhlasu ještě před jejich příjezdem“, říká Stanislav Vlk, hlavní vedoucí a odborný zdravotnický pracovník Občanského sdružení DĚTI BEZ HRANIC, které již řadu let pořádá letní dětské tábory. „Navíc značná část rodičů odjede například na dovolenou k moři, zatímco jejich děti si užívají letní tábor. Na telefonu je třeba zastihneme a informujeme, ale chtít po nich, aby se okamžitě dostavili, je v takových případech zhola nemožné. A to ani nemluvím o dnes již docela běžné situaci, kdy jsou rodiče rozvedeni, žijí odděleně, a v nejhorších případech spolu nemluví nebo si dělají naschvály. Sehnat takové rodiče k souhlasu pak může být otázka dnů, v lepším případě hodin, a to už může být pro dítě pozdě.“, dodává Vlk.
A jaké tedy takové organizace, které pořádají letní tábor pro děti, mají východisko z této nelehké situace? Mají donutit lékaře vědomě porušit zákon nebo mrhat drahocenými minutami, hodinami či dny při čekání na souhlas obou rodičů? „Zatím pro tento problém řešení teprve hledáme, ale jako nejlepší varianta se nám v tuto chvíli jeví plná moc, kterou nám rodiče podepíší u odjezdu na tábor, a kterou zplnomocní hlavního vedoucího a zdravotníka k rozhodnutí o ošetření dítěte po dobu tábora. Plnou moc si rodiče mohou stáhnout na našem webu www.detibezhranic.cz a k odjezdu ho přinést už vyplněný.“, řekl Mgr. Josef Valter, předseda sdružení DĚTI BEZ HRANIC a jedním dechem dodal. „Věřím, že ministerstvo chtělo tímto zákonem zlepšit zdravotnickou péči o děti, ale jeho tvůrci se zřejmě dostatečně nezabývali tím, jaké potíže s ním budou mít dětské tábory a další podobné rekreace dětí bez účasti rodičů. Nám tak nezbývá než doufat, že letošní léto přečkáme bez větších komplikací a za rok už nebudou pravidla pro ošetření dětí tak nejasná“.

Publikoval(a) (629) 
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat