2010 20.12

Poklad třebíčského kláštera

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Pověst je založena na skutečnosti, že třebíčský beneditinský klášter patřil brzy po svém založení k největším a nejbohatším v zemi. Ovšem doba 20. – 60. let 15. století, do níž se tento příběh hlásí, představovala v dějinách třebíčského opatství to nejméně šťanstné období. Konvent byl již značně zadlužen a předchozí markrabské války vážně poškodily jeho majetek. Nejinak tomu bylo i v časech husitské revoluce, nemluvě již o česko-uherských válkách, které zapříčinily pád kláštera. Pověst vypráví, že třebíčský opat nechal ukrýt klášterní poklad včetně zlaté Kristovy sochy s dvanácti stříbrnými sochami apoštolů do tajné podzemní chodby ještě než klášterní pevnost obklíčilo Žižkovo vojsko. Žižka ovšem žádné zvláštní úsilí při dobývání kláštera nevyvinul a jeho vojsko po několika demonstrativních výstřelech z děl odtáhlo pryč. Po Žižkově smrti ale klášter husité přece dobyli a opanovali jej na dlouhých deset let. Poklad zůstal po celou dobu husitských válek v podzemních chodbách a místo jeho úkrytu zůstalo zapomenuto. Pátrání po něm údajně znesnadnilo zřícení některých chodeb vlivem spodních vod. Podařilo se alespoň najít sochy Krista a apoštolů, které měl později třebíčský opat odeslat do bezpečí před uherským vojskem Matyáše Korvína na hrad Veveří, kde jejich stopa končí.

Většina Třebíčanů byla přesvědčena, že poklad spolu s sochami je stále ukryt v podzemní chodbě a mnohokrát se po něm také pátralo. Říká se, že bezvýsledně…

Publikoval(a) (208) 
Štítky: , , , , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat