papír Archives - Strana 3 z 3 - Předškoláci - omalovánky, pracovní listy

2008 27.07

VĚK: 10 let až neomezeně
POMŮCKY: papír, tužka
POČET HRÁČŮ: neomezeně

PRAVIDLA HRY:

 • Na louce jsou náhodně rozmístěny lístečky s čísly od 1 do 100
 • Družiny mají za úkol donést vedoucímu lístečky, jejichž součet dává číslo, které vedoucí vyhlásil
 • Bod dostává pouze ta družina, která přinese správně součet první
 • Ostatní pak musí lístečky vrátit na louku
 • Ohlásí-li některá družina, že požadované číslo nelze získat, a je-li to pravda, získává 2 body
 • Avšak není-li to pravda a některá jiná družina toto číslo získá, dostává 2 body tato družina a první družině se 2 body strhnou

CÍL HRY: procvičit si počítáni, běhání, rychlost

publikoval(a) redakce

2008 26.07

VĚK: 8 let a ž neomezeně
POMŮCKY: papír, tužka
POČET HRÁČŮ: nejméně: 8, nejvíce: neomezeně

PRAVIDLA HRY:

 • Vytyčíme trať
 • Po trati pro jistotu rozmístíme pár vedoucích nebo instruktorů, aby děti směrovali správným směrem
 • Po trati je rozmístěn určitý počet cedulek s cizími slovy nebo lépe řečeno se slovy pocházejících z jiného jazyka než češtiny a slovenštiny
 • Úkolem hráčů je projít nebo proběhnout trať v co nejkratším čase a zapamatovat si co nejvíce těchto slov
 • Na pořadí se netrvá. Hráči nesmí mít u sebe žádnou tužku ani papír, ten vyfasují až v cíli,kde se budou snažit vzpomenout si na co nejvíce slov a zapsat je. Potom papír odevzdají organizátorovi hry.
 • Hlavním kritériem pro určení pořadí je počet zapsaných slov, v případě rovnosti rozhoduje čas. U této hry se baví i vedoucí, kteří se někdy nestačí divit, co hráč dokáže ze slova, které nezná a nepoužívá, udělat za patvar:-) Proto by bylo dobré nakonec při hodnocení význam slov hráčům vysvětlit

CÍL HRY: zasmát se, zapamatovat si co nejvíce slov, naučit se nová – cizí slova

publikoval(a) redakce

2008 26.07

VĚK: 8 až 15 let
POMŮCKY: papír, propiska
POČET HRÁČŮ: nejméně: 4, nejvíce: 10

PRAVIDLA HRY:

 • jeden z hráčů bude zapisovat = rozhodčí – má papír a propisku
 • zbytek hráčů se seřadí do kruhu, do řady, jak je libo
 • jeden hráč začne = řekne jedno slovo
 • druhý hráč slovo zopakuje a přidá k němu další slovo tak, aby na sebe slova navazovala, další hráč pokračuje stejně a rozhodčí slova zapisuje
 • který hráč se splete, udělá např. 5 dřepů
 • rozhodčí kontroluje, zda hráčí říkají slova správně tak, jak jdou po sobě, popřípadě hráč upozorní, že udělal chybu

CÍL HRY: procvičit si paměť, zasmát se, zapamatovat si co nejdelší větu

publikoval(a) redakce

Nápady a inspirace

Vítáme nově příchozí:
Inspirujte se a sdílejte!

FB stránky
FB stránky
FB skupina
FB skupina
Přidej se
Přidej se
2008 22.07

VĚK: 5 let až neomezeně

POMŮCKY:  papírky, propiska, poklad (=sladkosti, malé dárečky,…)

POČET HRÁČŮ:
nejméně: 2
nejvíce: neomezeně

PRAVIDLA HRY:

 • velitel nebo vedoucí si předem připraví ,,poklad” , který umístí daleko od startu hry
 • potom si vezme lístečky a na ně může psát (pro větší děti) nebo kreslit (pro menší děti) a to tak, že vyjde od startu, kde položí, respektive schová jeden lísteček, na kterém bude buďto nějaký úkol, nebo místo, kde mají hráči hledat lísteček další( např.:udělej 5 dřepů a utíkej hledat další lísteček k potoku)
 • u potoka bude zase někde schovaný lísteček s dalším stanovištěm, až hráči stejným způsobem dojdou k pokladu, který může být schovaný třeba na stromě, pod listím, za stromem, v nějaké díře, apod…
 • poklad se potom mezi hráče samozřejmě rozdělí

CÍL HRY:  unavit hráče 🙂 , spolupracovat, zacvičit si, naučit hráče ,,dravost”, soutěživost, rychlost

publikoval(a) redakce

2008 22.07

VĚK:  10 až neomezeně let (spíše pro starší) a jeden dospělý

POMŮCKY:  svíčky v kalíšku, nějaký poklad ve formě sladkostí, drobných dárečků, apod., tužku, papír

MÍSTO PRO HRU:  les

POČET HRÁČŮ:
nejméně: 5
nejvíce: 15

PRAVIDLA HRY:

 • dospělý rozmístí po lese zapálené svíčky, na konec trasy schová poklad
 • hráči chodí podle svíček, postupně je sfoukávají a schvávají do nějaké tašky
 • u každé svíčky může být napsán nějaký úkol, který musí hráči splnit

CÍL HRY:  získat odvahu, spolupracovat s ostatníma hráčema

publikoval(a) redakce


im
2007-2021 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (index)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat